Καλέστε μας : +30 23310 27102

Manager Director

Τσιφλίδης Σ. Χαράλαμπος

                      ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ                                                                                                                           

ΣΥΝΕΧΕΙΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ   ΜΕ   ΠΤΥΧΙΑ   &   ΔΡΑΣΕΙΣ.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.  

 

            MANAGING   DIRECTOR

ΒΛΕΠΕΤΕ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ PHOTO GALLERY ΤΟΥ
  site : www.tss-security.gr

 

 

     ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ   Σ.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                        ΠΤΥΧΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ, ΑΡΘΡΑ ΜΕ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ.

 • Καθηγητής Ενηλίκων, με Κωδικό Αναγνώρισης Καθηγητή Εισηγητή από το Ελληνικό Κράτος.
 •  Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής, σε ( 7 ) Επτά Υπουργεία, διάφορους Φορείς και Ινστιτούτα αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος :  α) Υπουργείο  Παιδείας  & Θρησκευμάτων , β) Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής , γ)  Υπουργείο  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , δ) Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής, ε) Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στ) Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας Ελλάδος,  ζ)  Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μέσο του (Ι.Δ.Α.Φ.Κ.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΙΔΑΦΚ-Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ. - IDAFK Civil Protection.
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Καθηγητή - Εισηγητή Ενηλίκων από το Ελληνικό Κράτος με αύξων αριθμό αναγνώρισης.
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ.  ( ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  -  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ ).
 • Αδειούχος Εκπαιδευτής με κωδικό  ( Λ.Α.Ε.Κ.)  Εκπαιδευτού Καθηγητή Εισηγητή από τον ( Ο.Α.Ε.Δ.) Ελληνικό Κράτος με αύξων αριθμό αναγνώρισης.
 • Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής,  Αναγνωρισμένος από το Ελληνικό Κράτος με αύξων αριθμό αναγνώρισης, όπου μπορώ να διδάξω σε : ( Ο.Α.Ε.Δ. ), ( Κ.Ε.Κ. ), ( Ι.Ε.Κ.), ( ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ), ( ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΕΣ  ΣΧΟΛΕΣ ), ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ ),( ΙΔΙΩΤΙΚΑ  ΚΟΛΕΓΙΑ ), ( ΙΔΙΩΤΙΚΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ), ( Ν.Α.Τ.Ο. ), κτλ.
 • Εκπαιδευτής της  Ελληνικής Αστυνομίας των Σχολών Δοκίμων Αστυφυλάκων τριετούς φοίτησης επί σειρά πολλών ετών.  (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη).
 • Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων,  Πιστοποιημένο από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης,  με ειδικότητα της Μελέτες,  το Μάρκετινγκ και τις Πωλήσεις. 
 • Εκπαιδευτής Επικεφαλής του (Ι.Δ.Α.Φ.Κ.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΙΔΑΦΚ-Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ. - IDAFK Civil Protection.
 • Δράσεις ως Ενεργός Εθελοντής Διασώστης της ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, (Ι.Δ.Α.Φ.Κ.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΙΔΑΦΚ-Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ. - IDAFK Civil Protection.
 • Δράσεις ως Εκπαιδευτής Διασώστης της ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, (Ι.Δ.Α.Φ.Κ.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΙΔΑΦΚ-Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ. - IDAFK Civil Protection.
 • Βεβαίωση Εκπαιδευτή Εθελοντικών Σωματείων Διάσωσης από την  ''ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ'' κτλπ.
 • Εθελοντής  Εκπαιδευτής  Διασώστης  Ομάδων  Εθελοντικών  Οργανώσεων,  Συλλόγων,  Σχολείων,  Σωμάτων Ασφαλείας,  Οργανισμών και Φορέων.
 • ΔΙΕΘΝΕΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ : ΠΤΥΧΙΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  «ΕΞΥΠΝΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» : ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΑΛΩΣΤΗΤΑ  ΩΣ  ΤΗΝ  ΔΥΝΑΜΗ  ΜΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ.                                            << INTERNATHIONAL HELLENIC UNIVERSITY :  'SMART EDUKATION AND TRAINING PROGRAM FOR CENTRAL AND LOCAL GOVERMENT SERVANTS' : EMBRACE VULNERABILITY AS OUR STRENGTH AND INNOVATE TOOLS  FOR RISK MANAGEMENT >>.
 • ΔΙΕΘΝΕΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ :  Πτυχίο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος που αφορά της Προκλήσεις στη Διαχείριση Κρίσεων και των Φυσικών Καταστροφών.    
 • Πιστοποίηση ( Search and Rescue eLearning Platform). Εισαγωγή στη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης, Δασική πυρκαγιά με επέκταση στην αστική περιοχή, διοργανώθηκε από το έργο Έρευνας και Διάσωσης (GA 882897) και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τουWP2 «Κοινωνικές πτυχές S&R» και ιδιαίτερα του T2.4 «Προώθηση της ασφάλειας και της ασφάλειας του προσωπικού έκτακτης ανάγκης».  INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY: New degree from the International University of Greece that deals with Challenges in Crisis and Natural Disaster Management.
 • ΔΙΕΘΝΕΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ : International Hellenic University/ Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Πρόγραμμα Έξυπνης Εκπαίδευσης για τους κεντρικούς αλλά και τοπικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ενστερνίζονται την ευπάθεια ως τη δύναμή μας και καινοτομούν εργαλεία για τη διαχείριση του κινδύνου σε κάθε περίπτωση.
 • Πτυχιούχος Κρατικά Αναγνωρισμένος και Πιστοποιημένος από τον – (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού)- Management .  Διευθύνων Εταιρείας & Διαχείριση Διοίκησης των Επιχειρήσεων.
 • Πτυχιούχος Κρατικά Αναγνωρισμένος και Πιστοποιημένος από τον – (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού)  -  για της Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ως Καθηγητής Εισηγητής Ενηλίκων Συγκεκριμένης Ειδίκευσης μίας Ειδικότητας.
 • Πτυχιούχος Κρατικά Αναγνωρισμένος και Πιστοποιημένος από τον  – (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) - Coaching & Mentoring .  Προπονητής, Υπεύθυνος Καθοδήγησης μίας Ομάδας Ατόμων.
 • Πιστοποιημένος  Αδειούχος  Χειριστής  μη  επανδρωμένων  αεροσκαφών  ΣμηΕΑ, ( EASA ), Πολιτική   Αεροπορία  Ελλάδος.
 • Πτυχιούχος Κρατικά Αναγνωρισμένος Προπονητής Εκπαιδευτής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από το Ελληνικό Κράτος,  Πτυχιούχου Προπονητή Εκπαιδευτή  Αυτοάμυνας.
 • Προπονητής σε Ιδιωτικό Κολέγιο με πολλά έτη σύμβαση εργασίας στον τομέα της Σωματικής Άθλησης.
 • Προσωπικός  Προπονητής, '' Personal  Trainer '' σε θέματα Αυτοπροστασίας και Αυτοάμυνας με ειδικότητα το  μαχαίρι και  το πιστόλι σε ότι αφορά τον αφοπλισμό από κοντινή μάχη.
 • Προσωπικός  Προπονητής,  ''  Personal Trainer '' σε θέματα Σωματικής Διάπλασης με πτυχία αναγνώρισης ομοσπονδίας διάπλασης.
 • Πτυχιούχος Προπονητής Συστήματος SHITO - RYU - ΚΑΡΑΤΕ - (ΕΛ.Ο.Κ.) - Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε - Ολυμπιακό Άθλημα.
 • Πτυχιούχος Προπονητής Καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.) Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε - Ολυμπιακό Άθλημα.
 • Πτυχιούχος Εθνικός Διαιτητής της (ΕΛ.Ο.Κ.) Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε - Ολυμπιακό Άθλημα.
 • Μέλος Διεθνής Ομοσπονδία Καράτε, ( W.K.F.) - World Karate Federation - Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε - Ολυμπιακό Άθλημα.
 • Μέλος της ( Π.Ο.Ε.Τ.Α.) Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας.
 • Πτυχιούχος Εθνικός Διαιτητής Kick Boxing, (Ε.Ο.Μ.Α.) . Ελληνική Ομοσπονδία Μαχητικών Αθλημάτων, Kick Boxing, Thai Boxing, M.M.A..
 • Πτυχιούχος Εθνικός Διαιτητής Kick Boxing, (Π.Ο.Κ.) . Πανελλήνια Ομοσπονδία Kick Boxing, η μόνη Επίσημα Αναγνωρισμένη, από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την ( W.A.K.O.) την αντιπρόσωπο Παγκόσμια Ομοσπονδία Kick Boxing.
 • Πτυχιούχος Διεθνής Διαιτητής Kick Boxing, ( W.K.N.) Παγκόσμια Ομοσπονδία Kick Boxing, Thai Boxing, M.M.A..
 • Πτυχιούχος Διεθνής Διαιτητής Kick Boxing ( W.K.F.) Παγκόσμια Ομοσπονδία Kick Boxing, Thai Boxing, M.M.A..
 • Πτυχιούχος Προπονητής Kick Boxing (I.S.Κ.A.) Παγκόσμια Ομοσπονδία Kick Boxing, Thai Boxing. 
 • Πτυχιούχος Προπονητής Kick Boxing (W.P.K.A.) Παγκόσμια Ομοσπονδία Kick Boxing. 
 • Πτυχιούχος Προπονητής Αυτοάμυνας (I.S.D.O.) - International Self Defense Organization, Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοάμυνας. 
 • Πτυχιούχος Προπονητής (Ε.Ο.Π.Τ.) Ελληνικής Ομοσπονδίας Πολεμικών Τεχνών (Βηματισμών - Σκιαμαχίας - Κρούσεων ).
 • Πτυχιούχος Προπονητής Αυτοάμυνας Πιστοποιημένος από το ( Ν.Α.Τ.Ο.) - NATO  -  MILITARY  TRAINING  CENTER.
 • Πτυχιούχος Σεμιναρίου Διαχείρισης Κρίσεων Κινδύνου με Ισραηλινούς Εκπαιδευτές, RISK  MANAGEMENT  CONSULTING.
 • Πτυχιούχος Σεμιναρίου Θωρακισμένα οχήματα LEVEL  και Πιστοποιήσεις.
 • Πτυχιούχος Σεμιναρίου Ηλεκτρονικά Αντίμετρα Κατασκοπείας.
 • Άδεια Εργασίας για Προστασία Φυσικών Προσώπων και αγαθών Προϊόντων με Παροχές Υπηρεσιών Ασφαλείας σε Ελλάδα & Εξωτερικό. 
 • Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης Προγράμματος για της Εξετάσεις πιστοποίησης ''ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ'' από το (Κ.Ε.Κ.) ΠΥΘΑΓΩΡΑΣ 23/06/2013.
 • Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης Προγράμματος για της Εξετάσεις πιστοποίησης ''ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ'' από το (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ) έτος εκπαίδευσης  2018.
 • Βεβαίωση Εκπαίδευσης, Μετεκπαίδευσης Υλοποιήθηκε για τον τομέα << ΕΠΟΠΤΕΣ / ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ , ( MANAGERS ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ) στα κέντρα δια βίου Μάθησης , ή ( Κ.Ε.Κ. ) , με την πιστοποίηση (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού), Κρατική Αναγνώριση . Η Βεβαίωση πιστοποιεί ότι ο ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ είναι πλέων Αρχιφύλακας Επόπτης στον τομέα της Ασφάλειας.
 • Βεβαίωση Σεμιναρίου Ειδικού Σχολείου ''MARITIME SECURITY - DIFENSIVE & ANTI-PIRACY TACTICS''.
 • Βεβαίωση Σεμιναρίου Ειδικού Σχολείου ''ISRAELI  PISTOL  TACTICS''.
 • Πιστοποιημένος  με  εξετάσεις  από τα  (ΚΕ.ΜΕ.Α.) Κέντρα Μελετών Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας ( 2018 ).
 • Πιστοποιημένος από τον (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
 • Πιστοποιημένος Εθελοντής  Διασώστης  -  ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -  Ομάδα  Διάσωσης.                      
 • Πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Ναυτιλίας, Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,  ( Ι.Δ.Α.Φ.Κ. - Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ.), << Σεισμοί : Σενάρια Κινδύνου και μέτρα προστασίας >>.  Αριθμός Πιστοποίησης : 827 - 2021.                                                                 
 • Πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων , το Υπουργείο Ναυτιλίας, Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,  ( Ι.Δ.Α.Φ.Κ. - Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ.). <<  Επεμβάσεις μετά από Καταστροφικούς Σεισμούς  >> . Αριθμός Πιστοποίησης : 827 - 2021.                                                                 
 • Πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Ναυτιλίας, Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,  ( Ι.Δ.Α.Φ.Κ. - Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ.).  << Τσουνάμι και Μέτρα Προστασίας / Επεμβάσεις πριν και μετά από την Επιδρομή Τσουνάμι >>.  Αριθμός Πιστοποίησης : 833 - 2021.                                                                                                                   
 • Πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων , το Υπουργείο Ναυτιλίας, Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,  ( Ι.Δ.Α.Φ.Κ. - Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ.). << Το  Τσουνάμι / Σενάρια Κινδύνου / Πρόληψη / Προστασία >> . Αριθμός Πιστοποίησης : 831 - 2021.                                            
 • Πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Ναυτιλίας, Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,  ( Ι.Δ.Α.Φ.Κ. - Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ.). << Το  Φαινόμενο του Τσουνάμι - Τσουνάμι στην Ελλάδα και οι Επιπτώσεις του / Σενάρια Κινδύνου / Πρόληψη / Προστασία >>.  Αριθμός Πιστοποίησης : 829 - 2021.                                    
 • Πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Ναυτιλίας, Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,  ( Ι.Δ.Α.Φ.Κ. - Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ.). << Πρώτες Βοήθειες σε Παιδιά και Βρέφη - Πρώτες Βοήθειες στον Αθλητισμό >>.  Αριθμός Πιστοποίησης : 821 - 2021.                       
 • Πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Ναυτιλίας, Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,  ( Ι.Δ.Α.Φ.Κ. - Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ.). << Πνιγμός στο Υγρό Στοιχείο - Εξειδικευμένες Τεχνικές Διάσωσης >>.  Αριθμός Πιστοποίησης : 823 - 2021.                           
 • Πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Ναυτιλίας, Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,  ( Ι.Δ.Α.Φ.Κ. - Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ.). << Το  Φαινόμενο του Σεισμού -  Σεισμοί στην Ελλάδα και οι Επιπτώσεις του >>.  Αριθμός Πιστοποίησης : 825 - 2021.
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης Επιμορφωτικού προγράμματος, εντατικής παρακολούθησης 112 ωρών, που διοργανώθηκε από το ( Ι.Δ.Α.Φ.Κ. - Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών & Φυσικών Καταστροφών - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΡΙΣΕΩΝ  ). ΚΟΙΝΣΕΠ.  Εκπαιδευτικός : ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ  Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
 • M 1 - INTRODUCTION TO RISK - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ : εξάσκηση με σεμινάρια, εξετάσεις και Πιστοποιήσεις  ECVET Υψηλού Επιπέδου για την Ασφάλεια σε (SAFETY and SECURITY).
 • M 2  - RISK MANAGEMENT PROCESS - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ εξάσκηση με σεμινάρια, εξετάσεις και Πιστοποιήσεις  ECVET Υψηλού Επιπέδου για την Ασφάλεια σε ( SAFETY  and  SECURITY). 
 •  M 3 - RISK PERCEPTION - ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ εξάσκηση με σεμινάρια, εξετάσεις και Πιστοποιήσεις  ECVET Υψηλού Επιπέδου για την Ασφάλεια σε ( SAFETY  and  SECURITY). 
 •  M 4 - RISK COMMUNICATION - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: εξάσκηση με σεμινάρια, εξετάσεις και Πιστοποιήσεις  ECVET Υψηλού Επιπέδου για την Ασφάλεια σε ( SAFETY  and  SECURITY). 
 •  M 5 -  INTUSTRIAL ACCIDENTS - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ : εξάσκηση με σεμινάρια, εξετάσεις και Πιστοποιήσεις  ECVET Υψηλού Επιπέδου για την Ασφάλεια σε ( SAFETY  and  SECURITY).
 •  M 6 - WEATHER PHENOMENA - ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  εξάσκηση με σεμινάρια, εξετάσεις και Πιστοποιήσεις  ECVET Υψηλού Επιπέδου για την Ασφάλεια σε ( SAFETY  and  SECURITY).             
 • Άδεια Εργασίας Ειδικού  Ερευνητή  –  Detective  με Αναθέσεις Υποθέσεων Ελλάδα και Εξωτερικό - και Κατασκοπευτικά προϊόντα.
 • Μέλος (Σ.Ε.Ε.Α.) Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας.
 • Μέλος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - (Ε.Ι.ΔΙ.Κ.ΚΑ)  -  HELLENIC  CRISES  & DISASTERS  MANAGEMENT  INSTITUTE.
 • Μέλος του ( Π.Σ.Α.Π.Υ.Χ.) Πανελλήνιο Σωματείο Ασφαλείας, Προσώπων, Υποδομών, Χρηματαποστολών ο Οδυσσέας.
 • Μέλος της ( Ε.Ο.Α. ) Ελληνικής Ομοσπονδίας  Ασφαλείας.
 • Μέλος Μόνιμο  του ( H.B.A. ) Hellenic Bodyguards Association  -  ( ΠΑ.ΣΥ.Σ.Α. ) Πανελλήνιος Σύλλογος Συνοδών Ασφαλείας.
 • Μέλος της ομάδας Πολιτικής Προστασίας  " CIVIL PROTECTION " του Ινστιτούτου Διαχείρισης Ανθρωπογενών & Φυσικών Καταστροφών.
 • Πιστοποιημένος από το Ελληνικό Κράτος για την Κατοχύρωση του Επαγγέλματος  ως  Επαγγελματίας  Συνοδός  Ασφαλείας από την "EUROCERT" Κέντρο Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Μέλος του  ( H.B.A. ) - Hellenic  Bodyguards  Association   --    ( ΠΑ.ΣΥ.Σ.Α. ) Πανελλήνιος Σύλλογος Συνοδών Ασφαλείας   --  Πιστοποίηση από το ( Ε.ΣΥ.Δ.) Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Πιστοποίησης , για να ασκεί κάποιος της συγκεκριμένες δραστηριότητες , επίσημα ως ξεχωριστό επάγγελμα.
 • Μέλος με πτυχίο και ταυτότητα μέλους της  ( E.P.P.O.) - EUROPEAN PRIVE POLICE OFFICERS  -  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
 • Μέλος με πτυχίο και Εκπαιδεύσεις της ( I.B.S.) ISRAELI BODYCUARD SCHOOL.
 • Μέλος του ( Σ.Ε.Α.Μ.Θ.) Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφαλείας Μακεδονίας, Θράκης.
 • Μέλος του (K.M.P.) KRAV MAGA PROTECTION.
 • Πτυχιούχος    ( LOWER )   Αγγλικής  γλώσσας.
 • Πτυχιούχος ειδικού σχολείου εκπαίδευσης (K.M.P.) KRAV MAGA PROTECTION  με  Σεμινάριο εκπαίδευσης ( T.C.T. ) Tactical Combat Training military Krav Maga & Israeli Combat Shooting from MASADA Academy.
 • Σκοπευτής  της  (ΣΚ.Ο.Ε.)  –  Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, Ολυμπιακό Άθλημα.
 • TACTICAL TRAINING  AK-47 CLOSE PROTECTION  THEORY BY Training Instructor STAVRINIDES STELIOS.
 • Πτυχιούχος Ειδικού Σχολείου - Σεμιναρίου με Δίπλωμα  από το ISRAEL της MASADA TACTICAL SYSTEM ISRAEL με εκπαίδευση TACTICAL COMBAT SHOOTING ISRAELI METHOD SEMINAR.
 • Πτυχιούχος Ειδικός Αναλυτής Επικίνδυνων Συμπεριφορών σε ότι αφορά τη γλώσσα του σώματος .... BODY LANGUAGE .... Ανίχνευση υπόπτων κινησιολογίας για κάποιον που ετοιμάζεται να κάνει κάτι, ανίχνευση υπόπτων κινησιολογίας όταν κάποιος οπλοφορεί και τέλος ανάλυση και ανίχνευση ψεύδους .... ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ    ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ    ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ   ΩΣ  ΕΙΔΙΚΟΣ   ΑΝΑΛΥΤΗΣ   ΨΕΥΔΟΥΣ.
 • Πτυχιούχος  ειδικού σεμιναρίου των πωλήσεων για την γλώσσα του σώματος ''BODY LANGUAGE'' απέναντι στον πιθανό πελάτη.
 • Πτυχιούχος Ειδικού Σχολείου - Σεμιναρίου Close Protection Operative (BASIC) Training Cource - from CBI Security Training Academy ( Σ.Ο.Α.) Συνοδευτικές  Ομάδες Ασφαλείας , (V.I.P.) "Very Important Person" («Πολύ Σημαντικό Πρόσωπο») Προστασία και Συνοδεία Υψηλών Προσώπων και Επιχειρηματιών.
 • Πτυχιούχος Ειδικού Σχολείου - Σεμιναρίου Διασώστης με Παγκόσμια Πιστοποίηση της  Life  Rescue Academy.
 • Κάτοχος Πτυχίου Πληροφορικής διαφόρων προγραμμάτων.
 • Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας από τα  την  Ελληνική Αστυνομία Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
 • Πτυχιούχος ( Κ.Ε.Κ.) Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης του (Σ.Ε.Β.) Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, υπό την Αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , ως Επικεφαλής (Σ.Ο.Α.) Συνοδευτικές Ομάδες Ασφαλείας - (V.I.P.) "Very Important Person" («Πολύ Σημαντικό Πρόσωπο») , με εκπαιδευτές των ( ΕΚΑΜ ) της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Πτυχιούχος ( Κ.Ε.Κ.) Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης  ( A.C.T.A.) Τεχνοβλαστός  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , ως Επικεφαλής (Σ.Ο.Α.) Συνοδευτικές Ομάδες Ασφαλείας - (V.I.P.) "Very Important Person" («Πολύ Σημαντικό Πρόσωπο») Προστασία και Συνοδεία Υψηλών Προσώπων και Επιχειρηματιών με Ειδικό Οπλισμό από Ειδικά Εκπαιδευμένους Σωματοφύλακες με ειδικά προσόντα, σε Ελλάδα και Εξωτερικό , όπως και σε εμπόλεμες χώρες ,  με εκπαιδευτές των ( ΕΚΑΜ ) της Ελληνικής Αστυνομίας.  
 • Συνοδός Ασφαλείας μεμονωμένου αποκλειστικού Σωματοφύλακα.
 • Σύμβουλος  Ασφαλείας  για Ασφάλεια κατοικίας : (V.I.P.) "Very Important Person" («Πολύ Σημαντικό Πρόσωπο») ,  Προστασία και Συνοδεία Υψηλών Προσώπων και Επιχειρηματιών , με ομάδα ασφαλείας της κατοικίας.
 • Σύμβουλος  Ασφαλείας για Ασφάλεια εργασίας γραφείων κτλ. : (V.I.P.) "Very Important Person" («Πολύ Σημαντικό Πρόσωπο») ,  Προστασία και Συνοδεία Υψηλών Προσώπων και Επιχειρηματιών με ομάδα ασφαλείας.
 • Σύμβουλος Ασφαλείας και Συνεργάτης πολλών επιχειρηματιών σε Ελλάδα & Εξωτερικό για θέματα ασφάλειας.
 • Άδεια Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών , Παρακολούθηση - Αντιπαρακολούθηση , κοριοί κτλ..
 • Εκπαίδευση σε πρώτες Βοήθειες.
 • Συγγραφική ιδιότητα με άρθρα μου , που αφορούν την ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα , τα οποία δημοσιεύονται σε διάφορα ιντερνετικά blog  &  site ανά την Ελλάδα , όπως και σε διάφορα περιοδικά που αφορούν την επαγγελματική ασφάλεια ,  την οικογενειακή ασφάλεια περιουσιακών αγαθών  και τέλος την ατομική ασφάλεια.
 • Φιλανθρωπικό  και  Εθελοντικό έργο με  πολλές Δράσεις ,  βοηθώντας  πολλούς  Συλλόγους , ομάδες  και συνανθρώπους μας.
 • (ΣΚ.Ο.Ε.) Σκοπευτής  Αθλητής  πολλών ετών στην  Σκοπευτική  Ομοσπονδία  Ελλάδος.
 • Σπουδές με πολλά  Σεμινάρια σε ( Κ.Ε.Κ.)  Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για : Μάρκετινγκ  , Διοίκηση Επιχειρήσεων  ,  Πωλήσεις και συνεργασίες.
 • Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος του τομέα Ηλεκτρολογίας ( Τ.Ε.Σ.).
 • Πτυχία με εξετάσεις και πολλά Σεμινάρια για την Ασφάλεια και την Αυτοάμυνα σε Ελλάδα αλλά και  διάφορες χώρες του Εξωτερικού στον  τομέα  της  Ασφάλειας ( SAFETY , SECURITY  and  MILITARY ) και των Συνοδών Ασφαλείας , όπως και μέλος σε διάφορους Οργανισμούς , Παγκόσμιες και Ελληνικές  Ομοσπονδίες Μαχητικών Αθλημάτων KICK BOXING - M.M.A. - KARATE - JU-JITSU - ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ - OKINAWA , MILITARY KRAV MAGA , TACTICAL TRAINING κλπ. , με εκπαιδεύσεις σε διάφορες χώρες του Εξωτερικού.     
 • ΟΛΑ   ΤΑ   ΠΤΥΧΙΑ   ΚΑΙ    ΤΑ   ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ    ΜΟΥ    ΕΙΝΑΙ   ΕΜΦΑΝΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΚΟΙΝΟ  ΚΑΙ  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ  ΣΤΟ  SITE  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΜΟΥ  
 • ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  :   PHOTO  GALLERY    -    ΠΤΥΧΙΑ    &   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ     ...
 •  www.tss-security.gr

 

 • ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ    Σ.   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                         

Καθηγητής   Ενηλίκων -  Σύμβουλος   &   Εκπαιδευτής  σε  θέματα Ασφαλείας  -  Εκπαιδευτής  της  Ελληνικής  Αστυνομίας  των Σχολών Δοκίμων Αστυφυλάκων &  των  Σωμάτων  Ασφαλείας  - Manager  Director  Πωλήσεων  -  Διευθύνων της  Εταιρείας  Φυλάξεων  ‘T.S.S. – SECURITY’ – Φιλανθρωπικό Έργο  –  Συγγραφικό Έργο - Δράσεις ως Εθελοντής Διασώστης - Δράσεις ως Εκπαιδευτής του (Ι.Δ.Α.Φ.Κ.) - Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών  Φυσικών  Καταστροφών  - Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ.) , Πανελλαδικό  Δίκτυο  Πολιτικής  Προστασίας  & Διαχείρισης  Κρίσεων της  Ελλάδος.    .ΤηλΚέντρο : 23310 27102  -Κινητό : 6937 22 65 65 - Facebook : TSS Tsiflidis Security Services - Email : info@tss-security.gr - Site : www.tss-security.gr    https://www.securitytsiflidis.gr/σελιδα/manager-director-βιογραφικο-τσιφλιδη-σ-χαραλαμπου

 

 

 

 

 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Ο Κύριος Τσιφλίδης  Σ.  Χαράλαμπος γεννήθηκε στην  Γερμανία, στο ΝΟΪΣ στην πόλη του Ντίσελντορφ, προέρχεται από μετανάστες γονείς, στην ηλικία των 6 ετών έδειξε το ενδιαφέρον του για τον Αθλητισμό και  ξεκίνησε την ενασχόληση του κυρίως με την Ενόργανη Γυμναστική, αργότερα ήρθε η γνωριμία του με την πάλη σε ένα μικρό γυμναστήριο της περιοχής στην Γερμανία όπου διέμενε, η γνωριμία του με της Μαχητικές Τέχνες και κυρίως με το <> δεν άργησε καθόλου, το ερέθισμα του δόθηκε μέσα από διάφορες κινηματογραφικές ταινίες της  εποχής, ξεκίνησε να διδάσκεται <> στην ηλικία των 7 ετών σε διάφορες  μορφές και στυλ του αθλήματος αυτού όπως είναι το ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, OKINAWA  KARATE, SHITO RYU KARATE κτλ., αργότερα στην εφηβική ηλικία εντάχθηκε σε πιο βαρέα αθλήματα όπως είναι το BOXING - ΠΥΓΜΑΧΙΑ το FULL CONTAKT, KICK BOXING, TAΪ BOXING, MMA, MILITARY KRAV MAGA,  TACTIKAL COMBAT,  κτλ. 

Το ενδιαφέρον για της μαχητικές τέχνες όπως την πειθαρχεία, την ευγενή άμυλα, τον σεβασμό στον συνάνθρωπο, την αυτοπεποίθηση, την αυτοσυγκράτηση, την γνωριμία με τον εαυτό σου, την φιλοσοφία γενικότερα του αθλήματος αυτού που υπάρχει μέσα από  την ενασχόληση με της μαχητικές τέχνες και τον αθλητισμό ήταν πολύ μεγάλο, έτσι καθημερινά διψούσε για μάθηση και αυτοβελτίωση, με αυτό τον τρόπο ζωής αρίστευε σε οποιοδήποτε είδος τεχνικής και στυλ διάφορων τεχνικών αυτοάμυνας και να μάθαινε σε διάφορα μαθήματα με μεγάλους δασκάλους ανά τον κόσμο με σεμινάρια, εκδηλώσεις, επιδείξεις  και συναντήσεις για αγώνες με πρωταθλήματα σε πάνω 38 διαφορετικές χώρες που έλαβε μέρος.

Από την ηλικία των 7 ετών που ασχολείται με τον αθλητισμό και της μαχητικές τέχνες διέπρεψε τόσο στην Γερμανία, όσο και σε πολλά άλλα κράτη του Εξωτερικού, όπως και στην Ελλάδα σε Τοπικά Πρωταθλήματα, Βορειοελλαδικούς αγώνες, Διασυλλογικούς, Πανελλήνιους, Μεσογειακούς, Βαλκανικούς, Πανευρωπαϊκούς και Διεθνής Αγώνες, με αποτέλεσμα να είναι πολλά χρόνια βασικό στέλεχος της Εθνικής μας Ομάδας, όπως : Εθνική Ομάδα Παίδων, Εθνική Ομάδα Εφήβων και Εθνική Ομάδα Ανδρών, από όπου και αποχώρισε από την ενεργό δράση σε ηλικία 36 ετών ως αθλητής το 2008. Ο κύριος ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ  Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ έχει στο ενεργητικό του πολλές νίκες σε όλες της επίσημες διοργανώσεις και πρωταθλήματα που πήρε μέρος ανά τον κόσμο, με πάνω από 269 επίσημους καταγεγραμμένους αγώνες στο ενεργητικό του. Σήμερα ακολουθεί της μαχητικές τέχνες από την πλευρά της Προπονητικής και της Διαιτησίας, είναι  πλέων Εθνικός Διαιτητής, από όπου ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα της ( ΕΛ.Ο.Κ.) Ελληνικής Ομοσπονδίας Kαράτε ως επίσημο μέλος της. Στην Ελλάδα συμμετέχει ενεργά πλέων σε όλα τα πρωταθλήματα από τον τομέα της Διαιτησίας, είναι επίσημα Διεθνής Διαιτητής KICK  BOXING,  TAΪ  BOXING,  M.M.A. ανά τον κόσμο, όπου καλείτε τακτικά στο εξωτερικό να συμμετέχει ενεργά ως Διεθνής Διαιτητής.

Ο Κύριος Τσιφλίδης  Σ.  Χαράλαμπος ως ερασιτέχνης προπονητής άρχισε να διδάσκει στης διάφορες Σχολές που προπονούνταν ο ίδιος από την ηλικία 14 ετών σε πολυάριθμα τμήματα αθλητών, με αποτέλεσμα να αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον προπονητικό τομέα της Αυτοάμυνας και της Αυτοπροστασίας με τη σωστή εκμάθηση και μεταδοτικότητα όπου τον διέκρινε. Απώτερος σκοπός ήταν να δώσει εξετάσεις για να πάρει επίσημα πλέων το Πτυχίο της δεύτερης Σχολής Προπονητών που έχει διεξαχθεί στην Ελλάδα το 1997, όπου πέρασε με επιτυχία από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μαζί με την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή από το Ελληνικό κράτος το ίδιο έτος, όπως και την Πιστοποίηση Εισηγητή Καθηγητή από το (Ο.Α.Ε.Δ.) με αύξων κωδικό Καθηγητή Ενηλίκων σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα, όπου μπορεί και διδάσκει πλέων σε ( Κ.Ε.Κ.), σε ( Ι.Ε.Κ.), σε Ιδιωτικά Σχολεία, σε Ιδιωτικά Κολέγια, σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, σε Κρατικά Ιδρύματα, σε Σχολές Δοκίμων Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε Στρατιωτικές Σχολές, στο ( Ν.Α.Τ.Ο.) και  σε διάφορα ειδικά σεμινάρια TACTIKAL COMBAT, σε διάφορα ειδικά Μαθήματα  με  Βιβλιογραφία της Αυτοπροστασίας και της Αυτοάμυνας, του ‘SAFETY’ που μιλά για της Υποδομές και της Εγκαταστάσεις σε σχέση με την Ασφάλεια, και του ‘SECURITY’ που μιλά για την Εκπαίδευση του Προσωπικού Ασφαλείας, όπου διδάσκει για την Απειλή, την Βία, τον Κίνδυνο, την Άγνοια του Κινδύνου, την Πρόληψη, την Οικογενειακή Ασφάλεια, την Επαγγελματική Ασφάλεια, την Ατομική Ασφάλεια και τα θέματα προσέγγισης, κτλ.

Δίδαξε σε πολλά Γυμναστήρια, Αθλητικούς Συλλόγους, Διασωστικούς Συλλόγους, σε (Κ.Ε.Κ. - Ι.Ε.Κ.) σε Ελλάδα και Εξωτερικό όπου διέμενε λόγω εργασίας, δίδαξε επίσης όπως και παρακολούθησε και ο ίδιος                αμέτρητα σεμινάρια μεγάλων Διδασκάλων, Καθηγητών και  Εκπαιδευτικών στον τομέα του  χώρου της  Ασφάλειας, στον τομέα της Αυτοπροστασίας και της Αυτοάμυνας σε  παγκοσμίο  επίπεδο και αργότερα παρακολούθησε ο ίδιος αμέτρητα σεμινάρια των Πωλήσεων για τα Συστήματα Ασφαλείας για την Εταιρεία Ασφαλείας που έχει, με απώτερο σκοπό την γνώση και  την αυτοβελτίωση του ιδίου σε όλους τους τομείς που τον ενδιέφεραν για την Ασφάλεια χώρου, την Επαγγελματική Ασφάλεια, την Οικιακή Ασφάλεια, την Ατομική Ασφάλεια και την Ασφάλεια Επισήμων & Διασήμων Προσώπων, με την κατανόηση  για  την Αυτοπροστασία  και την  Αυτοάμυνα, με διάφορα τεχνικά, ηλεκτρονικά συστήματα και εποπτικά μέσα με υποδομές για το χώρο της ασφάλειας και την φυσική παρουσία ατόμων με φύλαξη, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. 

 Έχει γράψει πάνω από 280 άρθρα, δημοσιευμένα σε διάφορα έγκριτα περιοδικά όπως είναι το ‘Security Manager’ και διάφορα Ιντερνετικά ‘Blogs’, σε σχέση με την Ασφάλεια γενικότερα, όπου αυτά αφορούν              την Απειλή, την Βία, τον Κίνδυνο, την Άγνοια, την Πρόληψη, την Επαγγελματική, Οικογενειακή αλλά και την Ατομική Ασφάλεια, με διάφορα ηλεκτρονικά, τεχνικά και εποπτικά μέσα, την Αυτοπροστασία, την                  Ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα, την Άγνοια του κινδύνου και τέλος την Αυτοάμυνα για τον καθένα.  Μπορείτε να τα βρείτε πατώντας απλά στο διαδίκτυο , Π.χ. : Απειλή Τσιφλίδης, ή στο www.tss-security.gr . Επίσης έχει γράψει ως Καθηγητής  Ενηλίκων εκθέσεις και βοηθήματα για το μάθημα που διδάσκει στα διάφορα σεμινάρια σε ιδιωτικά Σώματα Ασφαλείας & Εταιρείες Ασφαλείας που ονομάζεται ‘’ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ’’ όλα αυτά  μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο .  

Διδάσκει ως Εκπαιδευτικός σε Αστυνομικές Ακαδημίες Σχολών Δοκίμων Αστυφυλάκων από το 1994, του ζητήθηκε από την Αστυνομική Ακαδημία Γρεβενών σε όλα αυτά τα έτη που δίδαξε εκεί, να γράψει διάφορες εκθέσεις  και  συγγράμματα με της απόψεις του, με σκοπό τη βελτίωση της εκμάθησης των Δοκίμων Αστυφυλάκων στης Ακαδημίες Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας ανά την Ελλάδα με διάφορα εποπτικά και (βοηθητικά)   μέσα εκμάθησης, έγραψε 8 πολυσέλιδες εκθέσεις οι οποίες εστάλησαν υπηρεσιακά στο Υπουργείο της Ελληνικής Αστυνομίας με σκοπό τη βελτίωση του Βιβλίου της εκμάθησης στης Σχολές Δοκίμων Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας. Δίδαξε για πολλά έτη ως Καθηγητής - Εκπαιδευτής στην Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών της Ελληνικής Αστυνομίας και άνοιξε τα δικά του γυμναστήρια στον Νομό Γρεβενών όπου και τα πούλησε ύστερα από αρκετά έτη για να έρθει στην γενέτειρα του πόλη της Βέροιας το 1999 και να διαπρέψει και πάλη ως Εκπαιδευτής Αυτοπροστασίας και Αυτοάμυνας, ξεκινώντας ως πρώτος διδάξας καθηγητής Αυτοάμυνας στην έναρξη της  Νέας Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων της Αστυνομίας στην Πόλη της Νάουσας το 2000, Διδάσκοντας στην Αστυνομική Ακαδημία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας έως όπου και έκλεισε η σχολή το έτος 2010 και ξεκίνησε να διδάσκει πάλι το έτος 2023 όπου άνοιξε ξανά η Σχολή της Νάουσας.

Επίσης δίδαξε  σε πολλά ιδιωτικά Γυμναστήρια, Διάφορους Συλλόγους, Διασωστικά Σωματεία και Εθελοντικές Οργανώσεις όπως και σε διάφορα Ιδιωτικά Κολέγια, Κρατικά Ιδρύματα, Ιδιωτικά Σχολεία, Στρατιωτικές Σχολές  & Αστυνομικές Ακαδημίες  ως Πτυχιούχος Προπονητής  Αυτοάμυνας Γ.Γ.Α.

Έχει λάβει μέρος σε πάρα πολλά Σεμινάρια και ομιλίες σε φόρουμ της Αστυνομίας όπως και του Στρατού σε Ελλάδα και Εξωτερικό με σκοπό την εκμάθηση και διάδοση της Ασφάλειας χώρου, Επισήμων Προσώπων & Υποδομών της Αυτοάμυνας και της Αυτοπροστασίας. Σήμερα ο Κύριος Τσιφλίδης  Σ.  Χαράλαμπος είναι ένας από τους λίγους Εκπαιδευτές στην Ευρώπη που είναι βοηθός Εκπαιδευτής ‘ΝΑΤΟ’ με την επίσημη Σφραγίδα του ‘ΝΑΤΟ’, όπου είναι μια από της  Μεγαλύτερες Τιμητικές Διακρίσεις για Εκπαιδευτές που υπάρχουν στον  κόσμο, είναι  επίσης  και Σκοπευτής όπλων στην ( ΣΚ.Ο.Ε.) -Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος (Ολυμπιακό Άθλημα)  και έχει πάρει επίσης μέρος ως ομιλητής εισηγητής σε διάφορα Συνέδρια για την Ασφάλεια του Κράτους και την βελτίωση της. Από τα Σώματα Ασφαλείας Σήμερα έχει Διπλώματα Συμμετοχής Σεμιναρίων, Πιστοποιήσεων και διάφορων Εκπαιδεύσεων από πολλά κράτη ανά τον κόσμο, με μόνο σκοπό την απόκτηση γνώσης στον τομέα της Ασφάλειας για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξή της σε ότι αφορά την Υλικοτεχνική Υποδομή, έως και την Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας και όχι μόνο .

Στης σπουδές του στο Σχολείο επίσης ήτανε αριστούχος, διότι του άρεσε πάντοτε η πειθαρχεία, ο σεβασμός και η δίψα για μάθηση, με αυτό τον τρόπο μάθησης και ζωής που διάλεξε να κάνει  έφτασε να πάρει το πτυχίο του με άριστα στον τομέα της ηλεκτρολογίας από το ‘Ο.Α.Ε.Δ,’.  Το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου του κέντριζε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον και ασχολήθηκε αργότερα και επαγγελματικά μέσω της εταιρείας του στον ηλεκτρονικό όμως τομέα.  Ύστερα από αρκετά έτη επίσης με συμμετοχές σε σεμινάρια σε (Κ.Ε.Κ.) Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και (Ι.Ε.Κ.), μπόρεσε και πήρε αρκετά πτυχία ο Ίδιος στον τομέα του Marketing’, της Διοίκηση Επιχειρήσεων, των Πωλήσεων και πολλά άλλα πτυχία  στον τομέα του Management’ .

Σήμερα ο Κύριος Τσιφλίδης  Σ.  Χαράλαμπος  είναι από τους πρώτους Κρατικά Επίσημα Αναγνωρισμένους Πτυχιούχους και Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Αυτοάμυνας από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με κωδικό Εισηγητή Καθηγητή Ενηλίκων από το Ελληνικό Κράτος και δεν έχει σταματήσει να Εκπαιδεύει σε διάφορα Σεμινάρια της Ασφαλείας, της  Αυτοάμυνας και  της Αυτοπροστασίας,  όπου τον καλούνε ανά τον κόσμο να παραστεί όπως και να Εκπαιδεύετε ο ίδιος, παίρνει μέρος πάντοτε σε οποιοδήποτε νέο Σεμινάριο είναι αυτό  στους τομείς της  Αυτοπροστασίας, της Αυτοάμυνας και της Ασφάλειας Γενικότερα σε όλα τα επίπεδα, με σκοπό την συντήρηση του ιδίου.  Επίσης πηρέ και το πτυχίο των (Σ.Ο.Α.) ως Επικεφαλής  ( Αρχηγός )  Συνοδευτικών Ομάδων Ασφαλείας υπό την Αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με δική του ομάδα ασφαλείας ειδικά εκπαιδευμένων ατόμων, Συνοδών Ασφαλείας ένοπλα.
Έχει πάρει μέρος σε ( Σ.Ο.Α. ) Συνοδευτικές Ομάδες Ασφαλείας σε Επιχειρήσεις Κάλυψης και Συνοδείας Υψηλών Προσώπων και επιχειρηματιών ως Επικεφαλής της Ομάδας Συνοδών Ασφαλείας  ( V.I.P. )  "Very  Important   Person"  (« Πολύ  Σημαντικό  Πρόσωπο »)  σε  Ελλάδα και Εξωτερικό, όπως και Επιχειρησιακός Υπεύθυνος Επικεφαλής Ομάδας κατάστρωσης πλάνου και σχεδιασμού  Συνοδευτικών Ομάδων Ασφαλείας σε Εμπόλεμες ζώνες ανά τον Κόσμο με πολλές διεθνής αποστολές .

Αυτό που τον διέκρινε και τον χαρακτήριζε πάντοτε ως άνθρωπο ήτανε η διάδοση της Ασφάλειας. Στον τομέα της Ασφάλειας  επένδυσε αυτή την φορά και διέπρεψε και πάλι το 2000, ιδρύοντας την ‘Τεχνική και Εμπορική Εταιρία Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Ασφαλείας’ την ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ( Ι.Ε.Π.Υ.Α. ) με τον διακριτικό τίτλο "T.S.S.-TSIFLIDIS SECURITY SERVICES" όπου διατηρεί μέχρι και σήμερα ύστερα από πολλά χρόνια, με άριστη υλικοτεχνική υποδομή, έμψυχο πολυάριθμο και  εκπαιδευμένο προσωπικό Ασφαλείας  με Πανελλαδική Κάλυψη σε όλους τους τομείς  και  κλάδους εργασιών στον τομέα της ασφάλειας.

Παρακολούθησε πλήθος Σεμιναρίων σε θέματα ασφαλείας και ως Σύμβουλος Ασφαλείας, διετέλεσε Εισηγητής  σε Συνέδρια για την Ασφάλεια Γενικότερα, συμμετείχε και  συμμετέχει ενεργά σε διάφορες εκθέσεις, φόρουμ και ομιλίες σε Ελλάδα και Εξωτερικό πάντοτε για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και γνώσεις για τα νεότερα συστήματα ασφαλείας  γενικότερα.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα είναι μεγάλη και δεν σταματάει εδώ ιδρύοντας πολλές εταιρίες με διάφορες δραστηριότητες. Η εμπειρία και οι γνώσεις που τον διακατέχουν στον τομέα της ασφάλειας είναι πολλές και συνεχώς παρακολουθεί τα κεκτημένα με αποτέλεσμα να είναι πάντοτε επίκαιρος και με άποψη σε πολλά κοινά και τοπικά θέματα της καθημερινότητας και όχι μόνο.

 

 

Mr   TSIFLIDIS  S.  CHARALAMPOS

 

• Adult Teacher, with a Teacher Referral Identification Code from the Greek State.
  Certified Trainer in (7) Seven Ministries, various Bodies and Institutes recognized by the Greek State: a) Ministry of Education & Religious Affairs, b) Institute of Educational Policy, c) Ministry of Shipping and Island Policy, d) Ministry of Tourism and the Region of Attica, e ) Ministry of Social Insurance, f) Ministry of Civil Protection of Greece, g) Ministry of Citizen Protection, through the (IDAFK) INSTITUTE OF MANAGEMENT OF MAN-MADE AND NATURAL DISASTERS - PAN-GREECE CIVIL PROTECTION AND CRISIS MANAGEMENT NETWORK IDAFK-P .DIK.P.P.D.K. - IDAF Civil Protection.
License to Practice the Profession of Teacher - Adult Adviser from the Greek State with serial identification number.
PIRAEUS UNIVERSITY. (ADULT TEACHER TRAINING CERTIFICATE).
Licensed Educator with code ( L.A.E.K.) Instructor Teacher Instructor from ( O.A.E.D.) Hellenic State with serial identification number.
Certified Instructor, Recognized by the Greek State with a serial identification number, where I can teach in: ( O.A.ED. ), ( K.E.K. ), ( I.E.K.), ( POLICE Academies), (MILITARY SCHOOLS), (PRIVATE SCHOOLS), (PRIVATE COLLEGES), (PRIVATE UNIVERSITIES), (N.A.T.O.), etc.
• Educator of the Hellenic Police of the Cadet Police Schools of three years of study for a number of years.
• Weapons Instructor (SKOE) – Shooting Federation of Greece.
• Educator of (IDAFK) INSTITUTE OF MANAGEMENT OF MAN-MADE AND NATURAL DISASTERS - PAN-HELLIC NETWORK OF CIVIL PROTECTION AND CRISIS MANAGEMENT IDAFK-P.DIK.P.P.D.K. - IDAF Civil Protection.
• Certification (Search and Rescue eLearning Platform). Introduction to Emergency Management, Forest fire with extension to urban area, organized by the Search and Rescue project (GA 882897) and carried out under WP2 'Societal aspects of S&R' and in particular T2.4 'Promoting safety and security of personnel emergency".
• Certified Licensed Operator of unmanned aircraft SMIEA, (EASA), Civil Aviation of Greece.
• Graduate State Recognized Coach Educator of the General Secretariat of Sports.
• Professional License from the Greek State, Graduate Self-Defense Trainer.
• Coach in a Private College with many years of employment contract in the field of Physical Sports.
• Personal Trainer, "Personal Trainer" in matters of Self-Protection and Self-Defense with a specialty of the knife and the pistol in terms of disarming from close combat.
• Personal Trainer, ''Personal Trainer'' in Physical Fitness matters with degrees recognized by the bodybuilding federation.
• Graduate System Trainer SHITO - RYU - KARATE - (EL.OK.) - Hellenic Karate Federation - Olympic Sport.
• Graduated Karate Coach (EL.OK.) Hellenic Karate Federation - Olympic Sport.
• Graduated National Referee of (EL.OK.) Hellenic Karate Federation - Olympic Sport.
• Member International Karate Federation, (W.K.F.) - World Karate Federation - World Karate Federation, Olympic Sport.
• Member of (P.O.E.T.A.) Panhellenic Self-Defense Arts Training Federation.
• Graduated National Kick Boxing Referee, (E.O.M.A.) . Hellenic Combat Sports Federation, Kick Boxing, Thai Boxing, M.M.A. .
• Graduated National Kick Boxing Referee, (P.O.K.) . Panhellenic Kick Boxing Federation, the only one Officially Recognized by the General Secretariat of Sports and (W.A.K.O.) the representative World Kick Boxing Federation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Graduated International Kick Boxing Referee, ( W.K.N.) World Kick Boxing Federation, Thai Boxing, M.M.A. .
• Graduated International Kick Boxing Referee (W.K.F.) World Kick Boxing Federation, Thai Boxing, M.M.A. .
• Graduate Kick Boxing Coach (I.S.K.A.) World Kick Boxing Federation, Thai Boxing.
• Graduate Kick Boxing Coach (W.P.K.A.) World Kick Boxing Federation .
• Certified Self Defense Trainer (I.S.D.O.) - International Self Defense Organization, World Self Defense Federation.
• Graduate Trainer (E.O.P.T.) of the Hellenic Martial Arts Federation (Stepping - Shadow Fighting - Clashes).
• Graduated Self Defense Trainer Certified by (NATO) - NATO - MILITARY TRAINING CENTER.
• Graduate of Risk Management Seminar with Israeli Instructors, RISK MANAGEMENT CONSULTING.
• Graduate of LEVEL Armored Vehicles Seminar and Certifications.
• Graduate of Electronic Espionage Countermeasures Seminar.
• Work Permit for Protection of Natural Persons and Goods Products with Provision of Security Services in Greece & Abroad.
• Certificate of Adequate Program Attendance for the "PERSONAL PRIVATE SECURITY" certification Exams from (K.E.K.) PYTHAGORAS 06/23/2013.
• Certificate of Adequate Program Attendance for the "PERSONAL PRIVATE INSURANCE" certification Exams from (THEOCHAROPOULOS LIFELONG LEARNING CENTER - VERIA) training year 2018.
• Certificate of Education, Continuing Education Implemented for the sector << SUPERVISORS / HEAD GUARDS, (FIRST LINE SECURITY MANAGERS) at lifelong learning centers, or (K.E.K.), with the certification (E.O.P.E. .P.) State Recognition . The Certificate certifies that TSIFLIDES S. CHARALAMPOS is an additional Chief Warden Supervisor in the field of Security.
• Certificate of "MARITIME SECURITY - DEFENSIVE & ANTI-PIRACY TACTICS" Special School Seminar.
• "ISRAELI PISTOL TACTICS" Special School Seminar Certificate.
• Certified with exams from the (KE.ME.A.) Security Studies Center of the Hellenic Police (2018).
• Certified by (E.O.P..P. & E.P.) - National Organization for the Certification of Qualifications & Professional Guidance.
• Certified Volunteer Rescuer - TEKTTA - Rescue Team.
• Certification by the Ministry of Education & Religion, the Ministry of Shipping, Civil Protection and Crisis Management, (I.D.A.F.K. - P.DIK.P.P.D.K.), << Earthquakes: Scenarios Risk and protection measures >> . Certification Number: 827-2021.                                                                                                                                                                                                                                                                      • Certification by the Ministry of Education & Religion, the Ministry of Shipping, Civil Protection and Crisis Management, (I.D.A.F.K. - P.DIK.P.P.D.K.). << Interventions after Catastrophic Earthquakes >>. Certification Number: 827-2021.
• Certification by the Ministry of Education & Religion, the Ministry of Shipping, Civil Protection and Crisis Management, (I.D.A.F.K. - P.DIK.P.P.D.K.). << Tsunami and Protection Measures / Interventions before and after the Tsunami Attack >>. Certification Number : 833 -2021.
• Certification by the Ministry of Education & Religion, the Ministry of Shipping, Civil Protection and Crisis Management, (I.D.A.F.K. - P.DIK.P.P.D.K.). << The Tsunami / Risk Scenarios / Prevention / Protection >> . Certification Number: 831-2021.
• Certification by the Ministry of Education & Religion, the Ministry of Shipping, Civil Protection and Crisis Management, (I.D.A.F.K. - P.DIK.P.P.D.K.). << The Tsunami Phenomenon - Tsunami in Greece and its Effects / Risk Scenarios / Prevention / Protection >> . Certification Number: 829-2021.
• Certification by the Ministry of Education & Religion, the Ministry of Shipping, Civil Protection and Crisis Management, (I.D.A.F.K. - P.DIK.P.P.D.K.). << First Aid in Children and Babies - First Aid in Sports >>. Certification Number: 821-2021.
• Certification by the Ministry of Education & Religion, the Ministry of Shipping, Civil Protection and Crisis Management, (I.D.A.F.K. - P.DIK.P.P.D.K.). << Drowning in the Liquid Element - Specialized Rescue Techniques >> . Certification Number: 823-2021.
• Certification by the Ministry of Education & Religion, the Ministry of Shipping, Civil Protection and Crisis Management, (I.D.A.F.K. - P.DIK.P.P.D.K.). << The Earthquake Phenomenon - Earthquakes in Greece and its Effects >>. Certification Number: 825-2021.
• Certificate of Attendance of a training program, intensive 112-hour attendance, organized by (IDAFK - Institute for Man-made & Natural Disaster Management - PAN-HELLIC CIVIL PROTECTION & CRISIS MANAGEMENT NETWORK). CONCEPT. Educator: Tsiflidis S. Charalambos.
• Special Investigator - Detective Work Permit with Case Assignments Greece and Foreign - and Espionage products.
• Member (S.E.A.A.) Association of Hellenic Security Companies.
• Member of the HELLENIC INSTITUTE OF CRISIS & DISASTER MANAGEMENT - (E.I.D.I.K.A.) -HELLENIC CRISES & DISASTERS MANAGEMENT INSTITUTE.
• Odysseas is a member of (P.S.A.P.Y.H.) Panhellenic Association of Security, Persons, Infrastructures, Remittances.
• Member of the ( E.O.A. ) Hellenic Security Federation.
• Permanent Member of (H.B.A.) Hellenic Bodyguards Association - (PA.SY.S.A.) Panhellenic Association of Security Escorts.
• Member of the Civil Protection "CIVIL PROTECTION" team of the Institute for Man-made & Natural Disaster Management.
• Certified by the Greek State for the Certification of the Profession as a Professional Security Escort by "EUROCERT" Vocational Training Certification Center and Member of ( H.B.A. ) - Hellenic Bodyguards Association -- ( PA.SY.S.A. ) Panhellenic Association of Security Escorts -- Certification by the (ESYD) National Accreditation System for Certification, in order for someone to carry out specific activities, officially as a separate profession...
• Member with a degree and membership card of (E.P.P.O.) - EUROPEAN PRIVATE POLICE OFFICERS - EUROPEAN PRIVATE POLICE ...
• Member with degree and Trainings of ( I.B.S.) ISRAELI BODYCUARD SCHOOL ...
• Member of the (S.E.A.M.T.) Association of Macedonian Security Operations, Thrace.
• Member of (K.M.P.) KRAV MAGA PROTECTION .
• Graduate (LOWER) English language.
• Graduate of special training school (K.M.P.) KRAV MAGA PROTECTION with Training Seminar (T.C.T.) Tactical Combat Training military Krav Maga & Israeli Combat Shooting from MASADA Academy.
• TACTICAL TRAINING AK-47 CLOSE PROTECTION THEORY BY Training Instructor STAVRINIDES STELIOS.
• Graduate of Special School - Seminar with Diploma from ISRAEL of MASADA TACTICAL SYSTEM ISRAEL with TACTICAL COMBAT SHOOTING ISRAELI METHOD SEMINAR training.
• Graduate Specialist Risk Behavior Analyst in body language .... BODY LANGUAGE .... Kinesiology Suspect Detection for someone about to do something, Kinesiology Suspect Detection when someone is carrying a weapon and finally analysis and lie detection .... CERTIFICATE OF GLOBAL RECOGNITION AS A SPECIFIC LYE ANALYZER....
• Graduate of a special sales seminar on body language ''BODY LANGUAGE'' towards the potential client.
• Graduate of Special School - Seminar Close Protection Operative (BASIC) Training Course - from CBI Security Training Academy (S.O.A.) Escorting Security Teams, (V.I.P.) "Very Important Person" ("Very Important Person") Protection and Escort Dignitaries and Businessmen.                                                                                                                                                                                                                      • Graduate of a Special School - Rescuer Seminar with Global Certification of the Life Rescue Academy ...
• Holder of a Degree in Informatics from various programs.
• Security Personnel Work Permit from the Hellenic Police Ministry of Citizen Protection...
• Graduate (KEK) Vocational Training Centers of (SEB) Association of Greek Industrialists, under the auspices of the Aristotle University of Thessaloniki, as Head of (S.O.A.) Escort Security Teams - (V.I.P. ) "Very Important Person", with trainers from the (EKAM) of the Hellenic Police.
• Graduate (K.E.K.) Vocational Training Centers (A.C.T.A.) Technoblastos of Aristotle University of Thessaloniki, as Head of (S.O.A.) Escort Security Teams - (V.I.P.) "Very Important Person" Protection and Escort of Dignitaries and Businessmen with Special Weapons by Specially Trained Bodyguards with special qualifications, in Greece and Abroad, as well as in countries at war, with trainers of the (EKAM) of the Greek Police.
• Security Escort of a single dedicated Bodyguard.
• Security Consultant for Home Security: (V.I.P.) "Very Important Person", Protection and Escort of VIPs and Businessmen, with a home security team.
• Security Consultant for office security, etc.: (V.I.P.) "Very Important Person", Protection and Escort of High-Persons and Businessmen with a security team.
• Security Consultant and Partner of many entrepreneurs in Greece & Abroad for security issues.
• Private Investigation Office License, Monitoring - Counter-monitoring, bed bugs, etc.
• First Aid training.
• Authorship with articles concerning security at all levels, which are published on a daily basis in internet blogs & sites across Greece, as well as in various magazines concerning personal security and property security in general.
• Philanthropic and Voluntary work, helping many Associations, groups and fellow human beings.
• (SKOE) Shooter Athlete for many years in the Shooting Federation of Greece.
• Studies with many Seminars in (K.E.K.) for: Marketing, Business Administration, Sales.
• Graduated Electrician in the field of Electrical Engineering (TES).
• Degrees with exams and many Seminars for Security and Self-Defense in Greece but also various countries abroad in the field of Security (SAFETY, SECURITY and MILITARY) and Security Escorts, as well as a member of World and Greek Federations of Combat Sports KICK BOXING - M.M.A. - KARATE - JU-JITSU - PAKRATEO - OKINAWA, MILITARY KRAV MAGA, etc.

 

 • Height: 1.95cm - Weight: 170 muscles.

  • ALL MY DEGREES AND DIPLOMAS ARE VISIBLE FOR THE PUBLIC AND POSTED ON THE SITE OF MY COMPANY

  • IN THE FIELD: PHOTO GALLERY - DEGREES & PHOTOS ...

  • www.securitytsiflidis.gr

   

  HISTORY  COURSE

  Mr. Tsiflidis S. Charalambos was born in Germany, in Neuss in the city of Dusseldorf, he comes from working immigrant parents. At the age of 6 he showed his interest in Sports and started his practice mainly with Instrumental Gymnastics, later came his acquaintance with Wrestling in a small gym in the area in Germany where he lived, his acquaintance with Martial Arts and mainly with 'KARATE' it didn't take long at all, the stimulus was given through the various movies of the time, he started to learn 'KARATE' at the age of 7 in various forms and styles of this sport such as (ZIOU ZITSOU, OKINAWA KARATE ), etc., later in adolescence he joined heavier sports such as BOXING, FULL CONTACT, KICK BOXING, TAI BOXING, MMA, MILITARY KRAV MAGA, etc.

 • The interest in martial arts such as discipline, noble starch, respect for fellow human beings, noble competition, self-restraint, getting to know yourself, the philosophy of self-respect and in general the sport of what exists through this occupation with her martial arts and sports was very big so every day she thirsted to learn and excel in any kind of technique and style of various techniques and to learn in various courses with great teachers around the world with teachings, seminars, events, demonstrations and meetings for matches with championships in 38 different countries he has traveled to.

 • Since the age of 7, he has been involved in sports and martial arts and excelled both in Germany and in many other countries abroad, as well as in Greece, where he later returned as a permanent residence, in Local Championships, North Hellenic, Intercollegiate, Panhellenic, Mediterranean, Balkan, Pan-European and International Games, as a result of which he has been a key member of our National Team for many years, such as: the National Children's Team, the National Youth Team and the National Men's Team, from where he retired from active action at the age of 36 years as an athlete in 2008, he has to his credit many victories in all the official events and championships he took part in around the world, with over 269 officially recorded matches to his credit. Today he follows martial arts from the side of refereeing, he is also a National Referee, from where he faithfully follows the program of the (EL.OK.) Hellenic Karate Federation as an official member, throughout Greece he actively participates in all championships from in the field of Refereeing, he is also an International Referee (KICK BOXING, TAI BOXING, M.M.A.) around the world, where you regularly invite abroad to actively participate as an international referee.

 • Today he is the Chief Educator of the (I.D.A.F.K.) - Institute for the Management of Anthropogenic Natural Disasters (P.D.P.P.D.K. - Panhellenic Civil Protection & Crisis Management Network and a Certified Educator from many Ministries of the Greek State, which speak with the best words in relation to my work and the actions I undertake every year.

 • Mr. Tsiflidis S. Charalambos, as an amateur coach, began to teach as an amateur in the various Schools that he trained himself from the age of 14, in numerous sports departments, as a result of which he gained a lot of experience in the field of Self-Defense and Self-Protection training with the right learning and the right contagiousness where he distinguished him. The ultimate goal was to take exams to officially obtain the Coaching School Diploma in 1997 successfully from the General Secretariat of Sports together with the Coaching License from the Greek state in the same year, as well as the certification of Teacher Advisor from (The .A.E.D.) with the code of Adult Teacher in matters concerning safety at all levels, where he can and teaches further in (K.E.K.), in (I.E.K.), in private schools, in private colleges, in private universities. in Police Cadet Schools of the Hellenic Police, in Military Schools, in (N.A.T.O.) and in various special seminars and special Courses. In Self-Protection and Self-Defense Courses with my own additional Bibliography in relation to Self-Protection and Self-Defense, where I teach about Threat, Violence, Risk, Prevention, etc.

 • He taught in many Gymnasiums, Clubs, (K.E.K. - I.E.K.) in Greece and Abroad where he lived due to work, he also taught as well as attended countless seminars of great Teachers, Professors and Educators in his field of Security at a global level, with the ultimate goal of knowledge and self-improvement in all areas that interested him in Space Security, Professional Security, Home Security, Individual Security & Official Security, with an understanding of Self-protection and self-defense, with various technical, electronic systems and supervisory means with physical presence, 24 hours a day, 365 days a year. I have written over 280 articles, published in various reputable magazines such as 'Security Manager' and various internet 'Blogs', in relation to Security in general, where these concern Threat, Violence, Risk, Ignorance, Prevention , Professional, Family and Individual Security, with various electronic, technical and supervisory means, Self-Protection, Security at all levels, Ignorance of danger and finally Self-Defense for everyone. You can find them by simply clicking on the internet, E.g. : Tsiflidis threat. I have also written as an Adult Teacher the course that I teach in the Security Forces, called "SELF-PROTECTION OF CHIPHLIDIS", all of which you can find on the internet.

 • He taught as an Instructor in Police Academies of Cadet Constable Schools for many years, he was asked by the Police Academy in all these years that he taught, to write various reports and writings with his opinions in order to improve the learning of Cadet Police Academies in Hellenic Police Academies Police across Greece with various supervisory and (assistive) learning tools. He wrote 8 multi-page reports which were officially sent to the Ministry of the Hellenic Police in order to improve the Book of learning in the Schools of Probationary Policemen of the Hellenic Police. He taught for 12 consecutive years as a professor at the Grevena Police Cadet School of the Greek Police and opened his own gyms in the Prefecture of Grevena where he sold them after 12 years to come with a transfer to his hometown of Veria in 1999 and excel in wrestling as a Self-Protection and Self-Defense Instructor, starting as the first teacher to teach at the opening of the New Police Cadet School in the City of Naoussa in 2000, Teaching at the Naoussa Cadet Police Academy until the school closed in 2010.

 • He also taught in many private Gymnasiums, Clubs, (K.E.K. - I.E.K.) as well as in various Private Colleges, Schools, Military Schools & Police Academies as a graduate coach G.G.A. and physique coach.
  He has taken part in many Police and Army Seminars in Greece and Abroad in order to learn and spread Space Security, Security of high-ranking officials, Self-Defense and Self-Protection. Today Mr. Tsiflidis S. Charalambos is one of the few in Europe who is a Certified NATO Instructor with the official NATO Seal, where it is one of the Greatest Honors for Instructors in the world, he is also a weapons instructor in (SK .O.E.) - Shooting Federation of Greece (Olympic Sport) and has also taken part as a speaker and presenter at various Conferences on State Security and its improvement. From the Security Forces Today he has Diplomas of Participation in Seminars, Certifications and various Trainings from many Ministries and States around the world, with the sole purpose of acquiring knowledge in the field of Security for planning and its development in terms of logistical infrastructure, building with security plan design up to the provision of security services and more.

 • In his studies he also excelled because he always liked discipline, respect and a thirst for learning, with this way of learning and life he chose to do, he got his degree with honors in the field of electrical engineering from Technical & Vocational High school, the electrician's profession particularly piqued his interest, and he later got involved professionally through the security company he has been running for 27 years, "T.S.S." – TSIFLIDIS SECURITY SERVICES'' in the electronic sector with Security systems. After several years also participating in seminars at (K.E.K.) Vocational Training Centers, he was able and obtained several degrees in the field of marketing, Business Administration, Sales and many other management degrees.

 • Today, Mr. Tsiflidis S. Charalambos is one of the first State Officially Recognized Graduates and Certified Self-Defense Trainers from the General Secretariat of Sports with a Professor Referral code from the Greek State and has not stopped training in various Security, Self-Defense and Self-Protection Seminars, wherever he is invited around the world to attend, as well as to train himself, he always takes part every year in any new Seminar in the fields of Self-Protection, Self-Defense and Security in general, he also received from the Greek State the degree of (S .OA) as Head of the Security Escort Teams under the auspices of the Aristotle University of Thessaloniki with his own security team of specially trained individuals, armed Security Escorts.

 • He has taken part in (S.O.A.) Security Escort Teams, in special Covering and Escort Operations for High-Persons and businessmen as Head of the "Very Important Person" (V.I.P.) Security Escort Team in Greece and Foreign, as well as Operations Manager Team Leader of planning and design of Security Support Teams in War Zones around the World with many international assignments.
  What distinguished him and always characterized him as a human being are the many and inexhaustible actions for learning that he continuously carries out in the field of Safety and Volunteering in relation to Training in many Volunteer organizations throughout Greece. He invested this time and excelled again by establishing 27 years ago the Technical and Commercial Company of Installation Systems and Security Services, TSIFLIDIS CH. & SIA ( I.E.P.Y.A. ) O.E. with the distinctive title "T.S.S.-TSIFLIDIS SECURITY SERVICES" where it maintains to this day after many years with great experience, logistical infrastructure, lively numerous and trained Security personnel with Pan-Hellenic Coverage in all sectors and branches of work in the field of security.
  He attended a number of Seminars and Presentations on security issues as a Security Consultant and was himself a Speaker at Conferences on Security in General, participated and actively participates in various exhibitions and conferences in Greece and Abroad always to provide security services and get to know the latest systems and security services in general.

 • His business activity is large and does not stop here, establishing many companies with various activities. The experience and knowledge that he possesses in the field of activities as a Lifeguard trainer and as a Teacher of Adults in safety matters are many and he constantly monitors what he has acquired, as a result of which he is always up-to-date and with an opinion on many common and local issues of everyday life in the local community and not only .

 • Tsiflidis S. Charalambos
  Certified Teacher of Adults in ( K.E.K. – I.E.K. ) & other Educational Institutions - Security Consultant - Instructor of the Hellenic Police of the Cadet Police Schools & Security Corps - Weapons Instructor of ( SK.O.E - Shooting Federation of Greece ) - Volunteer Rescuer - Trainer ( I.D.A.F.K. ) - Institute for the Management of Anthropogenic Natural Disasters - ( P.DIK.P.P.D.K. ), Panhellenic Civil Protection Network & Crisis Management of Greece. Tel. Center: 23310 27102 - Mobile: 6937 22 65 65 - sales@securitytsiflidis.gr  -   www.securitytsiflidis

 

Ρωτήστε μας | T.S.S - Tsiflidis Security Services

Ζητήστε μία προσφορά ή στείλτε μας τις απορίες σας από την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό ή καλέστε μας στο +30 23310 27102

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TSIFLIDIS SECURITY SERVICES - T.S.S