Καλέστε μας : +30 23310 27102

GSM Συσκευές

GSM Συσκευές

 • TSIF-VBIP-PRO

  GPRS - GSM COMMUNICATOR
  για εφαρμογές υψηλής ασφαλείας.


  Συνδέεται σε οποιονδήποτε συναγερμό που υποστηρίζει Contact ID πρωτόκολλο
  Μπορεί να στείλει σήματα μέσω Ethernet ή GPRS (internet)
  Δυνατότητα μετατροπής του Contact ID σε SMS στο κινητό του πελάτη.
  2Ι/Ο, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε σαν ζώνες ή εξόδους (PGM)
  Ο χειρισμός τους γίνεται μέσω SMS
  Δυνατότητα Ethernet σε GPRS backup.
  Απομακρυσμένος προγραμματισμός μέσω δικτύου IP
  Μνήμη για 64 συμβάντα.
  Firmware update
  Δήλωση CE, ISO 9001:2009 πιστοποιητικό
  Δίνεται προγραμματισμένο για εύκολη εγκατάσταση


 • TSIF-i-Sec GSM33

  Συσκευή επικοινωνίας GSM / GPRS i-Sec GSM3.
  Πλήρης εξομοίωση τηλεφωνικής γραμμής προκειμένου να επιτευχθεί επικοινωνία μεταξύ
  συστήματος συναγερμού και κέντρου λήψης σημάτων,
  εφεδρική επικοινωνία (μέσω GSM κλήσης φωνής, SMS, GPRS) κατά την διακοπή της
  σταθερής τηλεφωνικής γραμμής, αποστολή μηνύματος SMS προς έως πέντε χρήστες, σε
  περίπτωση συναγερμού ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού, αποστολή σήματος προς
  το κέντρο λήψης σημάτων και/ή αποστολή SMS προς έως τρεις χρήστες, σε περίπτωση
  διακοπής/ κόψιμο της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής PSTN. PSTN BACK UP


  Χαρακτηριστικά συσκευής επικοινωνίας i-Sec GSM33
  1. Πλήρης εξομοίωση τηλεφωνικής γραμμής προκειμένου να επιτευχθεί επικοινωνία μεταξύ
  συστήματος συναγερμού και κέντρου λήψης σημάτων (contact id, ademco 4+2, κ.α. DTMF
  format επικοινωνίας).
  2. Εφεδρική επικοινωνία (μέσω GSM κλήσης φωνής, SMS, GPRS) κατά την διακοπή της
  σταθερής τηλεφωνικής γραμμής.
  3. Αποστολή μηνύματος SMS προς έως πέντε χρήστες, σε περίπτωση συναγερμού ή
  οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (όπλιση/αφόπλιση, πυρανίχνευση, κ.α.)
  4. Αποστολή σήματος προς το κέντρο λήψης σημάτων και/ή αποστολή SMS προς έως τρεις
  χρήστες, σε περίπτωση διακοπής/κόψιμο της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής PSTN
  5. Δυνατότητα ελέγχου επικοινωνίας GPRS - PING ανά χρονικό διάστημα, 1 έως ∞
  δευτερολέπτων. Το σήμα Contact id που στέλνει το σύστημα ορίζεται από τον χρήστη
  σύμφωνα με τους πίνακες του πρωτοκόλλου contact - id. Με τη λειτουργία αυτή, το κέντρο
  λήψης σημάτων μπορεί να επιτηρεί συνεχώς* την αρτιότητα της επικοινωνίας, μεταξύ
  συστήματος συναγερμού και κέντρου λήψης σημάτων.
  6. Διαθέτει τρεις εξόδους που ενεργοποιούνται με μήνυμα SMS από τον χρήστη. Με τη
  λειτουργία αυτή μπορούμε να χειριστούμε διάφορες συσκευές (π.χ. ενεργοποίηση ηλεκτρικών
  συσκευών, όπλιση συστήματος συναγερμού, κ.α.)
  7. Διαθέτει τρεις εισόδους. Όταν αλλάζει η κατάσταση της εισόδου, η συσκευή στέλνει
  μήνυμα SMS (εντολή από διακοπή λειτουργίας ηλεκτρικής συσκευής, εντολή από όπλιση
  συστήματος, αφόπλιση συστήματος κ.α.)
  8. Το i-Sec GSM 33 μπορεί να ενεργοποιήσει μια από τις εξόδους του, όταν μπλοκαριστεί
  η λήψη σήματος κινητής τηλεφωνίας (π.χ. από συσκευή GSM jammer) ή όταν αφαιρεθεί η
  κάρτα κινητής τηλεφωνίας από την υποδοχή της. Στη συνέχεια μπορούμε να οδηγήσουμε την
  έξοδο αυτή σε ζώνη του συστήματος συναγερμού προκαλώντας συναγερμό.


 • TSIF-GSM ORION mini

  Interface για σύνδεση πίνακα με κέντρο λήψεως σημάτων
  συναγερμού, μέσω GSM, σε πλαστικό κουτί. PSTN back up 2
  προγραμματιζόμενες είσοδοι: ΝΟ ή NC και 2 εξόδοι PGM ανοικτού
  συλλέκτη. Επιπλέον υποστηρίζει αποστολή SMS μηνυμάτων
  σε διακοπή τηλ.γραμμής, εντολές DTMF και αναγνώριση καλούντος.
  Προγραμματίζεται και από H/Y. Τροφοδοσία: 11-14VDC.
  Κατανάλωση σε ηρεμία: 35mA σε ηρεμία (μέγιστη 400mA). Βάρος:
  185gr.Διαστάσεις: 148 x 95 x 23 mm.


 • TSIF-GSM ML-1010C2T

  GSM μονάδα για εξομοίωση PSTN γραμμής και επικοινωνία με
  κέντρο λήψης σημάτων. Δυνατότητα αποστολής sms αν κοπεί η
  τάση τροφοδοσίας, διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία backup.
  Ενσωματώνει 3 εισόδους - 3 εξόδους, στέλνει sms στο χρήστη εάν
  αλλάξει η κατάσταση των εισόδων. Επίσης μπορούμε να ελέγξουμε την
  κατάσταση των εξόδων στέλνοντας του sms. Συμβατό με όλα τα κέντρα
  συναγερμών και δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης σε περίπτωση
  απώλειας σήματος. Διαθέτει λειτουργία BACK UP PSTN LINE.


 • TSIF-GSM ML-1103

  GSM μονάδα για εξομοίωση PSTN γραμμής. Διαθέτει ενσωματωμένη
  μπαταρία backup. Συμβατό με όλα τα κέντρα συναγερμών και
  δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης σε περίπτωση απώλειας σήματος.


 • Time Controller TSIF -1001

  Ο Time Controller ML -1001 είναι ένα timer για την αυτόματη
  εναλλαγή PSΤN σε GSM σε περίπτωση alarm. Η αλλαγή θα γίνει
  ακόμη και εάν το PSΤN είναι κομμένο από απλήρωτο λογαριασμό ή
  βλάβη. Eπίσης μπορεί να μετατρέψει οποιοδήποτε GSM σε GSM Back
  up.Εφαρμογή μόνο σε ΚΛΣ


 • TSIF-1106 GSM TERMINAL

  GSM universal για όλους του πινάκες συναγερμού.
  Διαθέτει 2 εισόδους που μπορούν να δεχτούν θετική η αρνητική εντολή
  για αποστολή sms σε 5 τηλεφωνά με 2 μηνύματα sms ενεργοποίησης
  και επαναφοράς. Εφαρμογή για ΚΛΣ η DTMF χειρισμό του συναγερμού
  (τηλεφωνητή )


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TSIFLIDIS SECURITY SERVICES - T.S.S