Καλέστε μας : +30 23310 27102

Συμβατικοί Πίνακες LCD

Συμβατικοί Πίνακες LCD

 • FP9000-4

  Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών, 4 προγραμματιζόμενα
  ρελέ εξόδων, 2 εκ των οποίων είναι ελεγχόμενα, 1 έξοδος
  ρελέ φωτιάς , 1 έξοδο για σφάλμα, ενδεικτικά LED & οθόνη
  LCD, αρχείο καταγραφής 1200 συμβάντων, καταμετρητής
  συμβάντων, μετονομασία ζωνών, προγραμματισμός για
  περισσότερες από 70 παραμέτρους των εισόδων και εξόδων
  των ζωνών. Διαθέτει επαφές για εξωτερικό μπουτoν reset.
  Δέχεται πλακέτα RS485 (M9000-485) και 2 μπαταρίες
  12V/5Ah. Μέγιστη κατανάλωση 2A. Δυνατότητα διασύνδεσης
  με τους περισσότερους συμβατικούς πυρανιχνευτές του
  εμπορίου. Πιστοποίηση EN 54-2 & EN54-4
  Δέχεται μέχρι 32 ανιχνευτές σε κάθε ζώνη


 • FP9000-8

  Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών, 4 προγραμματιζόμενα
  ρελέ εξόδων, 2 εκ των οποίων είναι ελεγχόμενα, 1 έξοδος
  ρελέ φωτιάς , 1 έξοδο για σφάλμα, ενδεικτικά LED & οθόνη
  LCD, αρχείο καταγραφής 1200 συμβάντων, καταμετρητής
  συμβάντων, μετονομασία ζωνών, προγραμματισμός για
  περισσότερες από 70 παραμέτρους των εισόδων και εξόδων
  των ζωνών. Διαθέτει επαφές για εξωτερικό μπουτoν reset
  . Δέχεται πλακέτα RS485 (M9000-485) και 2 μπαταρίες
  12V/5Ah. Μέγιστη κατανάλωση 2A. Δυνατότητα διασύνδεσης
  με τους περισσότερους συμβατικούς πυρανιχνευτές του
  εμπορίου. Πιστοποίηση EN 54-2 & EN54-4
  Δέχεται μέχρι 32 ανιχνευτές σε κάθε ζώνη


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TSIFLIDIS SECURITY SERVICES - T.S.S