Καλέστε μας : +30 23310 27102

Συμβατικοί Πίνακες

Συμβατικοί Πίνακες

 • FP9000L-2

  Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών, 2 έξοδοι ρελέ με
  δυνατότητα καθυστέρησης 1 εκ των οποίων είναι
  προγραμματιζόμενη. 1 έξοδο φωτιάς χωρίς καθυστέρηση
  και 1 έξοδο για σφάλμα. Διαθέτει επαφές για εξωτερικό
  μπουτoν reset. Δέχεται Πλακέτα RS485 (M9000-485) και 2
  μπαταρίες 12V/ 4,5Ah. Μέγιστη κατανάλωση 1A/(18-27,6)
  V. Διαθέτει ενδεικτικά LED για την εποπτεία του συστήματος.
  Πιστοποίηση EN 54-2 & EN54-4
  Δέχεται μέχρι 32 ανιχνευτές σε κάθε ζώνη


 • FP9000L-4

  Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών, 4 έξοδοι ρελέ με
  δυνατότητα καθυστέρησης 2 εκ των οποίων είναι
  προγραμματιζόμενες. 1 έξοδο φωτιάς χωρίς καθυστέρηση και
  1 έξοδο για σφάλμα. Διαθέτει επαφές για εξωτερικό μπουτον
  reset Δέχεται πλακέτα RS485 (M9000-485) και 2 μπαταρίες
  12V/5Ah. Δυνατότητα πλακέτας επέκτασης 4 ρελέ. Δέχεται.
  Μέγιστη κατανάλωση 1A/(18-27,6)V. Διαθέτει ενδεικτικά LED
  για την εποπτεία του συστήματος. Πιστοποίηση EN 54-2 &
  EN54-4. Δέχεται μέχρι 32 ανιχνευτές σε κάθε ζώνη


 • FP9000L-8

  Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών, 4 έξοδοι ρελέ με
  δυνατότητα καθυστέρησης 2 εκ των οποίων είναι
  προγραμματιζόμενες. 1 έξοδο φωτιάς χωρίς καθυστέρηση και
  1 έξοδο για σφάλμα. Διαθέτει επαφές για εξωτερικό μπουτoν
  reset. Δέχεται πλακέτα RS485 (M9000-485) και 2 μπαταρίες
  12V/5Ah. Δυνατότητα πλακέτας επέκτασης 8 ρελέ. Μέγιστη
  κατανάλωση 1A/(18-27,6)V. Διαθέτει ενδεικτικά LED για την
  εποπτεία του συστήματος. Πιστοποίηση EN 54-2 & EN54-4.
  Δέχεται μέχρι 32 ανιχνευτές σε κάθε ζώνη


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TSIFLIDIS SECURITY SERVICES - T.S.S