Καλέστε μας : +30 23310 27102

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μείνετε ενημερωμένοι για θέματα ασφαλείας, νόμους και διατάξεις, προσφορές και για τα νέα μας προϊόντα!

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Πρόεδρο του ( Ι.Δ.Α.Φ.Κ.) ΞΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ από την 'T.S.S. - SECURITY'

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Πρόεδρο του ( Ι.Δ.Α.Φ.Κ.) ΞΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ από την 'T.S.S. - SECURITY'
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Πρόεδρο του ( Ι.Δ.Α.Φ.Κ.) ΞΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, για της πολύτιμες γνώσεις που μας παρέχει κάθε χρόνο τώρα, από της τόσες πολλές εκπαιδεύσεις που διοργανώνει, με σκοπό την γνώση και την υλοποίηση αυτών των γνώσεων για την διάσωση και την ασφάλεια.
 
INSTRUCTOR BLS/AED ERC
INSTRUCTOR EPBLS
CHAIRMAN IDAFK
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
με ΑΦΜ 997395366 & Α.Γ.Ε.Μ.Κ.Ο. 000093603011 - ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 164734701000 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΕΑ 16304 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΒΟΥΝΑ, ΘΑΛΑΣΣΑ κα
Σημειώνεται ότι το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ δυνάμει της Αρ. Πρωτ.:ΚΟ1764 Ημ/νία:20/6/2022, εγκεκριμένης καταχώρησης τροποποίησης καταστατικού σύμφωνα με το Πρακτικό ΓΣ Νο 71 της 14/6/2022,
στο τμήμα ΚΑΛΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετεξελίχθηκε σε ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Π.Ε.ΕΠ.ΙΔ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
Ξένια Γεωργιάδου, MSc. Mental Health, Brussels, BSc. Physiotherapy, U.K. Certified in APPLICATIONS IN NATURAL DISASTERS , Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Φυσικές Καταστροφές New Technology Application on Natural Disasters
του Τομέα Οικονομίας-Διοίκησης-Νομικής of the Economics-Administration-Law Sector (σχήμα πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 και τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων ΕΚΠΦΠ-EAL, έκδοση 2.4/03-12-2021)
(certification scheme according to the international standard ISO/IEC 17024 and the Special Regulation for Certification of Persons ΕΚΠΦΠ-EAL, version 2.4/03-12-2021) Code: UGRSPUEAL026447
Πρόεδρος ΙΔΑΦΚ Π.Ε.ΕΠ.ΙΔ. Δ.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TSIFLIDIS SECURITY SERVICES - T.S.S