Καλέστε μας : +30 23310 27102

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μείνετε ενημερωμένοι για θέματα ασφαλείας, νόμους και διατάξεις, προσφορές και για τα νέα μας προϊόντα!

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Κ. ΤΣΙΦΛΙΔΗ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Κ. ΤΣΙΦΛΙΔΗ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Κ. ΤΣΙΦΛΙΔΗ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

Καθημερινά στην κοινωνία που ζούμε, υφίστανται πολλοί  και διάφοροι κίνδυνοι, οι οποίοι ποικίλουν μεταξύ τους σε σχέση με τον τρόπο που μας περιβάλουν.

Οι ενδείξεις αυτών των κινδύνων είναι και αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά και τα προειδοποιητικά εκείνα ως σημεία κλειδιά θα έλεγα σε σχέση πάντα με την αντίληψη μας, όλα αυτά σχετίζεται μαζί μας, για το πόσο εμείς που καλούμαστε λόγο της εργασίας μας να πραγματοποιούμε ελέγχους, κατά πόσο είμαστε εκπαιδευμένοι και ειδικευμένοι στο κομμάτι αυτό για να μπορούμε έγκαιρα να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε αν όντος πρόκειται για μία σε βάρος μας επικείμενη επίθεση της στιγμής, ή πρόκειται πιθανός για μία αντίρρηση συνετισμού ενός ατόμου στης εντολές μας, πράγμα το οποίο μας οδηγεί στο συμπέρασμα από την διερευνητική ομιλία που θα κάνουμε από το άτομο που καλούμε να ελέγξουμε, ότι δεν έχει διάθεση ή πρόθεση να μας επιτεθεί, απλά είναι αντιρρησίας ή σε διαφορετική περίπτωση καλούμε να αντιμετωπίσω μια προσχεδιασμένη επίθεση από έναν ή περισσότερους επιτιθέμενους. Για εμάς πρωταρχικό στόχο έχει η αντίληψη μας σε σχέση με την διερεύνηση από την λεκτική συμπεριφορά του ατόμου μαζί μας, από την κινησιολογία του ατόμου αυτού ή των ατόμων με έντονα τα επιθετικά χαρακτηριστικά εναντίων μας. Αντιλαμβανόμαστε πρώτων από το πρόσωπό του και την φραστική συμπεριφορά του απέναντι μας της προθέσεις του και δεύτερων από την επιθετική κινησιολογία του, τα χαρακτηριστικά αυτά πηγάζουν από κάποια συνεσθηματική φόρτιση της στιγμής που δείχνει στο πρόσωπό του από ένα πιθανό συμβάν ή ένα σενάριο το οποίο είναι έτοιμό το παραβατικό αυτό άτομο ή άτομα να εκτελέσουν.

Οι οποιεσδήποτε συνεσθηματικές αλλά κυρίως σωματικές κινήσεις ενός πιθανού αντιπάλου εναντίων μας, τον προδίδουν και μας διδάσκουν πρώτα της προθέσεις του και ύστερα τον τρόπο επίθεσης του ως αντίπαλο εναντίων μας από την στάση του σώματός του, για αυτό τον λόγο εμείς που αμυνόμαστε ή πραγματοποιούμε έναν πιθανό έλεγχο, πρέπει να κρατάμε πάντοτε αρκετή απόσταση από το επιτιθέμενο ή επιτιθέμενα πολλά άτομα και να τηρούμε ανάλογα με την περίπτωση στάση ή αλλιώς θέση άμυνας, τέτοια που στην ουσία είναι η θέση που παίρνουμε για να έχουμε τον ανάλογο χρόνο να αντιδράσουμε και να αντιμετωπίσουμε έναν οποιοδήποτε πιθανό πάντα αντίπαλο, ανεξαρτήτως σωματικής διάπλασης ή πρόθεσης.

Η γλώσσα του σώματος είναι ένα από τα σημαντικότερα μάθημα ζωής θα έλεγα για το επάγγελμα της ασφάλειας που ακολουθεί κάποιος σε σχέση με την αντίληψή μας, όπου οι ενδείξεις του κινδύνου μας δείχνουν αν ένα άτομο που είναι παραβατικό, τι προθέσεις έχει εναντίων μας, με σκοπό να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Εμείς διαβάζοντας αυτά τα σημεία κλειδιά επάνω του από της κινήσεις που τον προδίδουν, αναγνωρίζουμε έγκαιρα της προθέσεις του κρατώντας πάντοτε ασφαλής αποστάσεις  και ανεβάζοντας αρκετά τον τόνο της φωνής μας, αρχικά γιατί προσπαθούμε να τον αποτρέψουμε και να τον ξυπνήσουμε θα έλεγα, έτσι ώστε να του δείξουμε ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης, εμείς είμαστε ή άρχουσα τάξη της ασφάλειας εκείνη την στιγμή,  που στα πλαίσια της εργασίας μας και του νόμου που είναι με το μέρος μας, πρέπει να συνετιστεί, διαφορετικά πρέπει να λάβουμε ποιο δραστικά και σκληρά μέτρα για συμπλοκή, ακόμη και σύλληψη εναντίων του αν χρειαστεί. Είμαστε πάντοτε σε ετοιμότητα γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, αλλά και σε θέση άμυνας με αποστάσεις με σκοπό να κρίνουμε στο χρόνο αυτό που αμυνόμαστε, το τι είναι απαραίτητο να πράξουμε για να αποτρέψουμε της προθέσεις του ή να της αντιμετωπίσουμε δραστικά με ποιο αποτρεπτικό τρόπο, τον τρόπο της αντιμετώπισης της βίας εναντίων μας. Όσο ποιο πολύ εκπαιδευόμαστε σε διάφορα αποτρεπτικά σενάρια ελέγχων κατά περίπτωση, όπως και συμπλοκής, τόσο ποιο πολύ η αντίληψή μας είναι σε εγρήγορση και το υποσυνείδητο μας θα πράξει γρήγορα, σωστά και με ασφάλεια αυτό που πραγματικά πρέπει σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Αυτό μας καθιστά υπεύθυνους στο να γνωρίζουμε τον τρόπο εκείνο που μπορεί να προστατέψει τον συνεργάτη μας, ακόμη και τον επιτιθέμενο κακοποιό από τα χειρότερα.

                                        ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ    Σ.   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Πιστοποιημένος  Καθηγητής   Ενηλίκων  σε  ( Κ.Ε.Κ. –  Ι.Ε.Κ. )  &  λοιπά Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα  -  Σύμβουλος  &  Εκπαιδευτής σε θέματα  Ασφαλείας  -  Εκπαιδευτής   της   Ελληνικής  Αστυνομίας  των  Σχολών  Δοκίμων  Αστυφυλάκων  &  των  Σωμάτων  Ασφαλείας  -  Manager  Director  Πωλήσεων  -  Διευθύνων της  Εταιρείας  Φυλάξεων  ‘T.S.S. – SECURITY’  -  Εκπαιδευτής Όπλων της ( ΣΚ.Ο.Ε. - Σκοπευτικής  Ομοσπονδίας  Ελλάδος ) – Φιλανθρωπικό Έργο  –  Συγγραφικό Έργο  -  Δράσεις  ως  Εθελοντής  Διασώστης  -  Δράσεις ως  Εκπαιδευτής  του ( Ι.Δ.Α.Φ.Κ. ) - Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών  Φυσικών  Καταστροφών  - Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ.) , Πανελλαδικό  Δίκτυο  Πολιτικής  Προστασίας  &  Διαχείρισης  Κρίσεων της  Ελλάδος.    .Τηλ. Κέντρο : 23310 27102  -  Κινητό : 6937 22 65 65 - Facebook : TSS Tsiflidis Security Services     -     Email : info@tss-security.gr      -      Site : www.tss-security.gr   

https://www.securitytsiflidis.gr/σελιδα/manager-director-βιογραφικο-τσιφλιδη-σ-χαραλαμπου

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TSIFLIDIS SECURITY SERVICES - T.S.S