Καλέστε μας : +30 23310 27102

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μείνετε ενημερωμένοι για θέματα ασφαλείας, νόμους και διατάξεις, προσφορές και για τα νέα μας προϊόντα!

ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ___ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ___ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ    Σ.   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ___ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ___  ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Τι  σημαίνει  η  λέξη κίνδυνος  .

Ο κίνδυνος είναι μια πιθανή στιγμή όπου μπορεί να δημιουργηθεί κάποια πιθανή βλάβη από ένα η περισσότερα οποιαδήποτε σφάλματα . Στην ουσία διάφορα γεγονότα και καταστάσεις γύρω μας μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους , όταν από τη φύση τους θα μπορούσαν έστω και θεωρητικά μόνο , να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία , τη ζωή , την περιουσία ή οτιδήποτε άλλο έχει αξία και ενδιαφέρει κάποιο άτομο .

Η πιθανότητα να πραγματοποιηθούν μία ή περισσότερες βλάβες σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό , σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο μέγεθός της βλάβης , είναι αρκετά μεγάλη . Ο κίνδυνος πάντοτε καραδοκεί και συχνά γίνεται αντιληπτός ως όρος και χρησιμοποιείται στην καθημερινότητά μας .

Πολλοί μπορούν να αντιληφθούν έναν η περισσότερους κίνδυνους και άλλοι πάλι όχι και τόσο , γιαυτό και ο ορισμός 'ΑΓΝΟΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ' έχει μεγάλη έννοια για συζήτηση και κυρίως για αυτούς που νομίζουν ότι γνωρίζουν από κινδύνους , αλλά στην ουσία απλά τους αγνοούν . Ο ορισμός ως κίνδυνος χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει μια ενδεχομένως επιβλαβή κατάσταση που πρόκειται να επέλθει και πρέπει εμείς να έχουμε την ικανότητα να αντιληφθούμε γρήγορα πριν δημιουργηθεί ένα γεγονός . Το επιβλαβές γεγονός μόλις αρχίσει , ταξινομείται ως έκτακτη ανάγκη ή ένα περιστατικό .

 

Υπάρχουν διάφορες καταστάσεις ενός ή περισσοτέρων κινδύνων , οι οποίες περιλαμβάνουν :

Έντονος : είναι μία κατάσταση που έχει τη δυνατότητα να γίνει γρήγορα επικίνδυνη και πρόκειται να επηρεάσει έναν άνθρωπο , μία ιδιοκτησία ή το περιβάλλον του γύρω από αυτόν . Παράδειγμα , υπάρχει η πιθανότητα να μας προκαλέσει κάποιος ή κάτι μία ζημία στην εικόνα μας , την οικογένειά μας , την υγεία μας , ή την δουλειά μας , σαφώς πρέπει να πάρουμε δραστικά μέτρα αποφυγής των κινδύνων που ελλοχεύουν , γιατί θα μπορούσε να επηρεαστεί η ζωή μας για να προκληθεί από εμάς μία ποιό σοβαρή ζημία από τα μέτρα που θα λάβουμε απέναντι σε αυτόν ή αυτούς που θα τολμήσουν να βάλουν σε κίνδυνο τον κόσμο μας .

Ανενεργός : είναι μία κατάσταση που έχει τη δυνατότητα να γίνει γρήγορα ποιό επικίνδυνη , αλλά δεν πρόκειται να επηρεάσει κανέναν άνθρωπο , ιδιοκτησία ή περιβάλλον . Για παράδειγμα , υπάρχει η πιθανότητα μίας κατολίσθησης σε μία ασταθή βουνοπλαγιά , όμως δεν υπάρχει τίποτα κάτω από αυτή που θα μπορούσε να επηρεαστεί για να προκαλέσει μία πιθανή σοβαρή ζημία .

Πιθανός : είναι μια κατάσταση όπου ο κίνδυνος μπορεί να έχει επιπτώσεις σε πρόσωπα , καταστάσεις , ιδιοκτησία ή περιβάλλον . Αυτού του είδους ως τύπος κινδύνου , είναι πολύ πιθανό να απαιτήσει την περαιτερω αξιολόγηση κινδύνου σε μία κατάσταση .

Ενεργός : είναι ο κίνδυνος που είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα προκαλέσει κάποια ζημιά και είναι δεδομένο ότι θα συμβεί ως γεγονός .

Μετριασμένος : είναι ένας πιθανός κίνδυνος που έχει προσδιοριστεί ως βλάβη , αλλά έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι δεν θα εξελιχθεί σε περιστατικό με δυναμική ανάπτυξης . Αυτό μπορεί να μην αποτελεί απόλυτη εγγύηση εξάλειψης του κινδύνου , είναι όμως πιθανό να μειώσει σημαντικά τις συνέπειες ενός μεγαλύτερου κινδύνου .

Από τη φύση του , ένας κίνδυνος περιλαμβάνει κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι επιβλαβές στη ζωή , την υγεία και την ιδιοκτησία ενός προσώπου ή το περιβάλλον γύρω του . Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι ταξινόμησης ενός κινδύνου , όμως τα περισσότερα συστήματα στην ζωή μας , χρησιμοποιούν κάποια παραλλαγή των παραγόντων της πιθανότητας ενός κινδύνου να μετατραπεί σε ένα συμβάν και τη σοβαρότητα του συμβάντος εάν αυτό επρόκειτο να εμφανιστεί .

 

Υπάρχουν πολλές αιτίες των κινδύνων :

Φυσικός : οι φυσικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν οτιδήποτε προκαλείται από μια φυσική διαδικασία και μπορούν να περιλάβουν από τους προφανείς κινδύνους , π.χ. ( ηφαίστεια ) μέχρι τους κινδύνους μικρότερης κλίμακας π.χ. ( χαλαροί βράχοι σε μια βουνοπλαγιά ).

Ανθρώπινος : είναι οι κίνδυνοι που δημιουργήθηκαν από τους ανθρώπους ως αιτία και περιλαμβάνουν μια τεράστια λίστα πιθανοτήτων , περιλαμβάνει μακροπρόθεσμους ( και μερικές φορές αμφισβητούμενους ) κινδύνους , όπως για παράδειγμα η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Σχετικοί με μια δραστηριότητα : μερικοί κίνδυνοι δημιουργούνται από την ανάληψη μιας ορισμένης δραστηριότητας και η διακοπή της δραστηριότητας αυτής παύει τον κίνδυνο .

Ένας φυσικός κίνδυνος είναι μια κατάσταση που έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα γεγονός το οποίο θα έχει επίδραση στους ανθρώπους , όπως και στο περιβάλλον γύρω από αυτούς . Προκύπτουν από τις φυσικές διαδικασίες του περιβάλλοντος , ενώ οι φυσικοί κίνδυνοι μπορεί συσχετίζονται μεταξύ τους ή και να προέρχονται από άλλους κινδύνους ( οι σεισμοί για παράδειγμα μπορούν να οδηγήσουν σε Τσουνάμι ) .

Οι φυσικοί κίνδυνοι , είναι ανάλογα με τις αιτίες που τους προκαλούν , διακρίνονται σε Γεωλογικούς , Υδρολογικούς , Κλιματικούς , Διαστημικούς , τις Πυρκαγιές και τους σχετικούς με την Υγεία και τις διάφορες Ασθένειες .

Ο Κίνδυνος αγοράς , είναι ο κίνδυνος μείωσης της αξίας μιας επένδυσης εξαιτίας αλλαγών στους παράγοντες που διαμορφώνουν την αξία της αγοράς και διακρίνεται σε χρηματιστηριακός , νομισματικός , κίνδυνος επιτοκίου και κίνδυνος εμπορευμάτων .

Ως Οικονομικός κίνδυνος , ορίζεται η μεταβλητότητα των δυνητικών αποτελεσμάτων μιας επένδυσης γύρω από την αναμενόμενη τιμή ή τον αριθμητικό τους μέσο.

                         ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ   Σ.   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Καθηγητής Ενηλίκων - Σύμβουλος Ασφαλείας - Εκπαιδευτής της

Ελληνικής Αστυνομίας των Σχολών Δοκίμων Αστυφυλάκων & των

Σωμάτων Ασφαλείας - Εκπαιδευτής ( Ι.Δ.Α.Φ.Κ. ) - Ινστιτούτο Διαχείρισης

Ανθρωπογενών Φυσικών Καταστροφών - ( Π.ΔΙΚ.Π.Π.Δ.Κ.) , Πανελλαδικό

Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Ελλάδος .

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TSIFLIDIS SECURITY SERVICES - T.S.S