Καλέστε μας : +30 23310 27102

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μείνετε ενημερωμένοι για θέματα ασφαλείας, νόμους και διατάξεις, προσφορές και για τα νέα μας προϊόντα!

Όροι Χρήσης __'' TSIFLIDIS SECURITY SERVICES - T.S.S.''

Όροι Χρήσης __'' TSIFLIDIS  SECURITY  SERVICES - T.S.S.''

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.securitytsiflidis.gr. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της '' TSIFLIDIS  SECURITY  SERVICES - T.S.S.'' . Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.securitytsiflidis.gr παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της www.securitytsiflidis.gr. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι και διέπουν και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.securitytsiflidis.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.securitytsiflidis.gr
Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι όροι '' TSIFLIDIS  SECURITY  SERVICES - T.S.S.'' , «Tsiflidis Security», «εμείς», «δικό μας», αναφέρονται στη «ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε». Ο όρος «επισκέπτης/χρήστης» αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και/ ή κάνει χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου.

2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ/ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.securitytsiflidis.gr διέπεται από τους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. 
Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας (κείμενα, εικόνες, κ.α) προστατεύεται από τους νομούς περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η διανομή, τροποποίηση, εκπομπή, διάχυση, αποστολή, αντιγραφή ολική ή μερική ή χρήση του περιεχομένου από τρίτο για σκοπούς εμπορικούς όπως ορίζεται και ειδικότερα κατωτέρω. Επίσης, όλες οι επωνυμίες, τα λογότυπα και τα σήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα προστατεύονται από τους νόμους πνευματικής ή/ και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Μερικές από τις φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα αποκτήθηκαν από δημόσιες ιστοσελίδες δίχως προβλήματα για την απόκτησή τους.
Με σκοπό την βελτίωση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτή, η  '' TSIFLIDIS  SECURITY  SERVICES - T.S.S.''  διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση αλλαγών στην ιστοσελίδα της και αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πάντα μέσα στα πλαίσια του υπάρχοντος ελληνικού κι ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τα ζητήματα αυτά.

3. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ιστοσελίδα www.securitytsiflidis.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του χρήστη/επισκέπτη και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο πέραν αυτών που το νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει και πάντα προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η  '' TSIFLIDIS  SECURITY  SERVICES - T.S.S.''   διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης για λόγους επικοινωνίας. Επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δύνανται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Η ιστοσελίδα www.securitytsiflidis.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που ο επισκέπτης/χρήστης έχει αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών - πληροφοριών της ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ( Ι.Ε.Π.Υ.Α. ) .

4. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό, μη προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζει ο επισκέπτης/χρήστης στο διαδικτυακό αυτό τόπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε στοιχείων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων κλπ είναι και θα θεωρηθεί ως μη εμπιστευτικό και ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αναπαραγωγής, γνωστοποίησης, μετάδοσης και αποστολής με ταχυδρομείο. Η '' TSIFLIDIS  SECURITY  SERVICES - T.S.S.''   δικαιούται επίσης να χρησιμοποιεί ελεύθερα για οποιονδήποτε σκοπό - πχ για την ανάπτυξη, κατασκευή, διαφήμιση και εμπορική εκμετάλλευση, κ.α- οποιεσδήποτε ιδέες, εφευρέσεις, εξελίξεις, προτάσεις ή επινοήσεις που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης στο διαδικτυακό αυτό τόπο και η '' TSIFLIDIS  SECURITY  SERVICES - T.S.S.''  δεν οφείλει καμία αποζημίωση προς το πρόσωπο που υπέβαλε τις παραπάνω πληροφορίες.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ( Ι.Ε.Π.Υ.Α. ) επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από το εφαρμοστέο δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναφορικά με τα στοιχεία που συναποτελούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.securitytsiflidis.gr. 
Αφενός εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.securitytsiflidis.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, λογισμικού, εφαρμογών, γλωσσών προγραμματισμού των παρεχομένων υπηρεσιών, σχεδιασμού ιστοσελίδας, interface, παρουσίασης του περιεχομένου της ιστοσελίδας και γενικά όλων των αρχείων αυτής της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ( Ι.Ε.Π.Υ.Α. )  και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επομένως ουδέν εκ των προστατευμένων στοιχείων δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης (επαχθούς ή χαριστικής αιτίας), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για εμπορικούς ή μη σκοπούς ή με σκοπό το προσωπικό (χρηματικό ή μη όφελος)κέρδος. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.securitytsiflidis.gr χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τους παραπάνω λόγους η '' TSIFLIDIS  SECURITY  SERVICES - T.S.S.''  δύναται να απαγορέψει την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει σε οποιονδήποτε ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω. Επίσης, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού σχετικά με την προέλευση και τον δικαιούχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.
Αφετέρου, τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, χαρακτήρες και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα που αφορούν και καλύπτουν την παροχή υπηρεσιών της Tsiflidis Security και τα οποία προβάλλονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ( Ι.Ε.Π.Υ.Α. ) Απαγορεύεται αυστηρά η με κάθε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό χρήση ή κατάχρηση, παραποίηση ή απομίμηση από κάθε τρίτο των εμπορικών σημάτων, του σήματος φήμης και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων που προβάλλονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου. 
Η παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των διακριτικών ή αναγνωριστικών γνωρισμάτων αυτού του διαδικτυακού τόπου από κάθε τρίτο με σκοπό την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ως προς την προέλευση του περιεχομένου των υπηρεσιών αυτής της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά.
Η ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ( Ι.Ε.Π.Υ.Α.) θα προστατεύσει σθεναρά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που της ανήκουν στον πληρέστερο βαθμό που προβλέπει ο νόμος.

6. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η Tsiflidis Security συλλέγει πληροφορίες των χρηστών/ επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου, δεν πωλεί όμως ή ενοικιάζει αυτή την πληροφορία σε τρίτους. 

Β. IP Addresses
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα www.securitytsiflidis.gr καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας www.securitytsiflidis.gr.

Γ. COOKIES
Η Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το securitytsiflidis.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη/συνδρομητή, και την αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, και επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.
Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας.
Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ.
Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.

7. ΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (links)
Μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας www.securitytsiflidis.gr δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να διοδεύεται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners, etc) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η '' TSIFLIDIS  SECURITY  SERVICES - T.S.S.''  δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, δεν εγκρίνει και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα των πληροφοριών, τους όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν ούτε για τις ιδιότητες και την ποιότητα των υπηρεσιών που διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η ιστοσελίδα μας παρέχει αποκλειστικά και μόνο τη δυνατότητα διόδευσης. Η χρήση τέτοιων συνδέσμων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του τρίτου. Η ιστοσελίδα www.securitytsiflidis.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η '' TSIFLIDIS  SECURITY  SERVICES - T.S.S.''   δεν ευθύνεται επίσης για σφάλματα ή κακή λειτουργία των διαδικτυακών τόπων των τρίτων καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία από την πρόσβαση και χρήση των χρηστών των παρεχόμενων μέσω αυτών υπηρεσιών ή πληροφοριών. Η '' TSIFLIDIS  SECURITY  SERVICES - T.S.S.''   έχει το απόλυτο δικαίωμα να διακόπτει ανά πάσα στιγμή και για οποιαδήποτε λόγο χωρίς καμία ειδοποίηση τους ειδικούς συνδέσμους με οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς τόπους.

8. NEWSLETTERS-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να εγγραφεί στο newsletter της www.securitytsiflidis.gr είναι απαραίτητο να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες της ιστοσελίδας. Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.securitytsiflidis.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Tsiflidis Security και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. H ιστοσελίδα www.securitytsiflidis.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.securitytsiflidis.gr
Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη.
H ιστοσελίδα www.securitytsiflidis.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα, οι αναρτήσεις θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η ιστοσελίδα www.securitytsiflidis.gr δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η ιστοσελίδα www.securitytsiflidis.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει ή θα παραπέμπει στο μέλλον μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ιστοσελίδα www.securitytsiflidis.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. 
Διατηρούμε κάθε δικαίωμα να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε χωρίς προειδοποίηση την πρόσβασή του χρήστη/επισκέπτη σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο η σε οποιαδήποτε ιδιότητα του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή οποιαδήποτε ιδιότητα ή τμήμα αυτής οποιαδήποτε στιγμή.

10.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του www.securitytsiflidis.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας www.securitytsiflidis.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TSIFLIDIS SECURITY SERVICES - T.S.S